Strenču novada mājas lapa:

www.strenci.lv


Strenču novads 

Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas laikā 2009.gada 1.jūlijā tika izveidots Strenču novads.

Novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

 • Jērcēnu pagasts,
 • Plāņu pagasts,
 • Sedas pilsēta,
 • Strenču pilsēta,

Novada administratīvais centrs ir Strenču pilsēta.

Ģeogrāfiski Strenču novada pašvaldību grupa atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes plānošanas reģionā un aizņem 375.93 km² lielu teritoriju.
Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Plāņu pagasts – 219 km².
Otrs lielākais pagasts teritorijas ziņā ir Jērcēnu pagasts, tas aizņem 149,2 km² lielu platību.
Strenču pilsēta – 5.7 km².
Vismazākā platība ir Sedas pilsētai – 2,03 km².

Novads atrodas stratēģiski izdevīgā ģeogrāfiskā vietā. Tā teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš: šoseja Rīga – Valka, kas ir Eiropas nozīmes automaģistrāle (E-264), 1.šķiras autoceļš Strenči – Smiltene (P25); dzelzceļš Rīga – Valga.
Strenči atrodas Vidzemes ziemeļaustrumos, 18 kilometrus no Valmieras, 126 kilometrus no Rīgas un 26 kilometrus no Valkas – Valgas robežpunkta. Tas sekmē citu reģiona apdzīvoto vietu sasniegšanu.

Attālums no pagastu centriem līdz novada centram:
Jērcēnmuiža, Jērcēnu pagasts – 8 km;
Skolas iela 2, Plāņi, Plāņu pagasts -17 km;
Skolas laukums 1, Seda, Sedas pilsēta ar lauku teritoriju – 5 km.

Ekoloģiski tīra, pievilcīga un sakārtota vide – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts un aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgauja, dabas liegums Sedas purvs. 

tabula

 Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Strenču novada teritoriālajā struktūrvienībā (pilsētā/novadā) reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/;

Dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Darba iespējas:

 • Lielie uzņēmumi
 • VSIA Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca
 • Kokapstrādes uzņēmumi
 • Zemnieku saimniecības
 • SIA un Individuālie uzņēmumi
 • Pašvaldības iestādes u.c.
 • Pieprasījums pēc speciālistiem dažādās jomās

Novada tīmekļa vietnē www.strencunovads.lv pieejama informācija par uzņēmējdarbību Strenču novadā sadaļā “Strenču novada uzņēmumi”

Sadzīves apstākļi

Izglītība

Pirmsskolas, pamatskolas, vispārējo vidējo un profesionālās ievirzes izglītību novadā nodrošina sekojošas izglītības iestādes:

Pirmsskolas izglītība

 • Strenču novada pirmsskolas izglītības iestāde “MINKĀNS” (Rīgas iela 8b , Strenči, Strenču novads, LV-4730, tālr. 64715662, 64715628);
 • Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes “MINKĀNS” struktūrvienība “DZĒRVĪTE” (Meža iela 4, Seda, Strenču novads, tālr. 64715645).

Skolas

 • Strenču novada vidusskola (Rīgas iela 13, Strenči, Strenču novads, LV-4730, tālr. 64715635);
 • Strenču novada vidusskolas Sedas filiāle (Skolas laukums 2, Seda, Strenču novads, tālr. 64715643, 64715644).

Profesionālās ievirzes izglītība

 • Strenču Mūzikas skola (Gaujas iela 9, Strenči, Strenču novads, LV-4730, tālr. 64715629).

Veselības aprūpe

 • Jērcēnu pagasta veselības punkts, Strenču novada dome (Trešā māja 1, Jērcēnu pagasts, Strenču novads, LV – 4715, tālr. 64729528).
 • Plāņu feldšeru punkts, Strenču novada dome (Skolas 2, Plāņi Plāņu pagasts, Strenču novads, LV-4727, tālr. 64715656).
 • Ditas Pīlātes ģimenes ārsta prakse, SIA (Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči, Strenču novads, LV – 4730, tālr. 64731431).
 • Nātra Inga - ģimenes ārsta prakse (Sporta iela 4 - 30, Seda, Strenču novads, LV4728, tālr. 64722977).
 • BC zobārstniecība, SIA – filiāle Strenčos (Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči, Strenču novads, LV – 4730, tālr. 27565383, 25147719, 20628907).
 • Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Seda” (Parka iela 23, Seda, Strenču novads, LV-4728, tālr. 26514124 - iestādes vadītāja; 64715647 - medicīnas māsa).
 • Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (VSIA) (Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads, LV 4730, tālr. 64731340, 64731597).

Datu avots: Novada tīmekļa vietne www.strencunovads.lvwww.lursoft.lv, www.vmnvd.gov.lv

Novada aktualitātes

Novada tīmekļa vietnē www.strencunovads.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.