Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā noskatīties kursu “Sociālās tiesības”, kurš tika sagatavots sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Noklausoties kursu iegūsiet zināšanas par svarīgākajiem sociālās apdrošināšanas jautājumiem, lai justos droši un sociāli aizsargāti dažādās dzīves situācijās, uzzināsiet, kāpēc ir svarīgi veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, kādus pabalstus ir tiesības saņemt, ko nozīmē pensiju 2.līmenis, kā arī izzināsiet valsts pensijas izveides sistēmu Latvijā.

Mācību video "Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas"
Mācību video "Pabalsti"
Mācību video "Valsts fondēto pensiju shēma jeb pensiju 2.līmenis"
Mācību video "Valsts pensijas"