Novada mājas lapā:    

www.skrunda.lv

Skrundas novads ir pašvaldība Kurzemē, Ventas kreisajā krastā. Skrundas novads robežojas ar Kuldīgas novada Snēpeles (pa Ventu) un Vārmes pagastiem, Saldus novada Zirņu un Pampāļu pagastiem. Novada administrācija atrodas Skrundā. Novadā ir 4 Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagasti un Skrundas pilsēta.

 

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Skrundas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

 

2019. gadā NVA Kuldīgas filiālē tika reģistrētas 33 brīvas darba vietas. Vairums no tām profesiju grupās kvalificēti strādnieki, mašīnu operatori, automobiļu vadītāji, kūdras ieguves palīgstrādnieki. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
39% Skrundas novada teritorijas klāj meži, tādēļ novadā attīstās mežsaimniecība, mežizstrāde un kokapstrāde. 58% novada teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes, kurās attīstās lopkopība, augkopība un pārstrāde.
 

Lielākie uzņēmumi:

  • SIA "SILDA" - mežistrāde
  • Kokapstrāde – SIA “Alpi-K”
  • Viesu izmitināšana, ēdināšana - SIA “P Arvi”, SIA “Cepliņi”, SIA “Kalnmuižas viesnīca”, AS “Skrundas muiža”
  • Zemnieku saimniecības – Pūcītes, Kalna dzenīši, Valti, Kātiņi, Rūši, Pīlādži VR Rudbāržu zemnieku saimniecība

 

Novadā attīstās zivsaimniecība - SIA ”Skrunda” zivju dīķos tiek audzētas karpas. Raņķos izplatīta makšķerēšana upē, arī Nīkrācē makšķerēšana attīstās kā tūrisma elements. Skrundā iespējams attīstīt zivju pārstrādi un transportu. Foreļu audzētava atrodas arī pie Lēnu dzirnavām, tajā tiek piedāvātas arī makšķerēšanas iespējas.

 

Novadā ir 19 -Fondi, nodibinājumi un biedrības, 197- pašnodarbinātās personas, 60 – zemnieku un zvejnieku saimniecības, 14- Individuālie komersanti, 115- Komercsabiedrības, 3- pašvaldības iestādes.

 

Vidējā bruto darba alga Skrundas novadā 2019.gadā - EUR 659,00
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde
 

 

Sadzīves apstākļi
Skrundas novadā vispārizglītojošās skolas – Skrundas vidusskola, Nīkrāces pamatskola, Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņš", Skrundas mūzikas skola, Jauniešu centrs un Mākslas studija.

 

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Dienas stacionārā sniedz ambulatoros medicīnas pakalpojumus neiroloģisko un iekšējo slimību ārstēšanā ir pieejamas ģimenes ārstu prakses un zobārstniecības pakalpojumi.
 

Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Skrundas novada Sociālais dienests, kura struktūrā darbojas Bērnu un ģimenes atbalsts. Novadā atrodas Aprūpes nams “Valtaiķi”
 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.