Siguldas filiāle

Sējas novads

Novada tīmekļa vietne:

www.seja.lv

Sējas novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidrietumos, Gaujas lejteces labajā krastā. Novada administratīvais centrs atrodas Lojā. Attālums līdz Rīgai ir 45 km. Teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka), reģionālais autoceļš P6 Saulkrasti – Sēja – Ragana un 4 valsts vietējie autoceļi.

Iedzīvotāju skaits: 2 132

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 1 327

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 51/ 3.84

Ar Sējas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties
 

tabula

Avots: CSP

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Mālpils novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv

Siguldas filiāles reģistrēto brīvo darba vietu skaits pa nozarēm uz 2019. gada 31. decembri:

Vecākie speciālisti – 10, speciālisti – 27, kalpotāji – 3, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 13, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 25, kvalificēti strādnieki un amatnieki 132, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 8, vienkāršās profesijas – 9, nacionālo bruņoto spēku profesijas – 50.

Siguldas filiāles top pieprasītākās profesijas:

Lauksaimniecības palīgstrādnieks 180, būvstrādnieks 120, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 79, pavārs 77, betonētājs 69, apdares darbu strādnieks 64, mežstrādnieks 61, apkopējs 54, palīgstrādnieks 53, vispārējās vidējās izglītības skolotājs 43.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Lielākie novada uzņēmumi
Abra, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ZS VEĢI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, OJE GRUPA, SIA, LĪRIKERA-M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ROBEŽNIEKI, Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība, Aggregare, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, G & R Meijas, SIA, ZS Sidrabiņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Beltech-ISK, SIA, Saule Bīriņu Pils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, MURJĀNIS, SIA, AURUM AGRO, SIA, CARACOLES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Vaimuga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Ērģemes lauki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Vidējā bruto alga Sējas novadā:

  • EUR 760 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 760 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 760 (Vispārējās valdības sektorā)
  • EUR 850 (Pašvaldību struktūrās)

Avots: CSP

59% teritorijas klāj meži, 25% - lauksaimniecības zemes, 8% - purvi. Novada teritorijā iekļaujas Gaujas Nacionālais parks. Galvenās uzņēmējdarbības nozares – lauksaimniecība, mazumtirdzniecība, mežistrāde un kokapstrāde, kravu pārvadājumi.
Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu darbojas lauksaimniecības nozarē. Izplatītākās lauksaimniecības formas – graudkopība, piena lopkopība un augkopība.

 

Sadzīves apstākļi

Novada izglītības iestāžu struktūru veido Sējas pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”, interešu izglītības iestāde Sējas Mūzikas un Mākslas skola un valsts pārraudzībā esošā Murjāņu sporta ģimnāzija. Novadā ir 3 bibliotēkas un 2 kultūras nami: Sējas, Pabažu un „Ainavas” bibliotēkas, kā arī Lojas un Pabažu kultūras nami.
Sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanu nodrošina Sējas novada Sociālais dienests. Novadā ir sociālā dzīvojamās mājas - „Ezeriņi”, un „Austrumi”. Ģimenes ārsta prakses atrodas Pabažos un Lojā, ārsta fizioterapeita prakse - Murjāņos.

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.