Novada mājas lapā:

www.salacgriva.lv

 

 

Informācija par novadu: Salacgrīvas novads ir pašvaldība, kurā apvienoti: Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju un Liepupes pagasts. Tas robežojas ar Alojas un Limbažu novadiem, kā arī Igaunijas Pērnavas apriņķi. Novada centrs ir Salacgrīva. 

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde https://www.csb.gov.lv/lv

 

Darba un dzīves iespējas novadā: Meža resursi ir paši nozīmīgākie Salacgrīvas novadā, jo meži aizņem 67% no novada teritorijas, lauksaimniecības zemju īpatsvars sastāda 55%. Novada teritorijā tiek uzrādītas sekojošu derīgo izrakteņu atradnes un izpausmes: māli, smilts un grants nogulumi, kūdra, laukakmeņi un saldūdens kaļķi.


Galvenās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivjrūpniecība, tūrisms un mazumtirdzniecība.
Nodarbinātība un darba iespējas - ar novados reģistrētajām vakancēm var iepazīties NVA CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts.

 

2018. gada 1. ceturksnī NVA Limbažu filiālē tika reģistrētas 287 brīvas darba vietas. No tām vairums – 134– vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 84; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 29; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 13; speciālisti – 9, vecākie speciālisti – 11 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.


Vidējā darba samaksa Salacgrīvas novadā
785 EUR (sabiedriskajā sektorā)
764 EUR (valsts un pašvaldību struktūrās)
Datu nav (privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde – 2018.gada I cet.

 

Lielākie uzņēmumi Salacgrīvas novadā: SIA ARDAGH METAL PACKAGING LATVIA, A/S BRĪVAIS VILNIS, SIA BALTIC FOREST, SIA ĪVEJA, A/S DIMELA VETA LATVIJA, SIA KUBIKMETRS, SIA ĪVEJA, SIA GRANDEG, SIA ACTEKS.


Novada mājas lapā iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējāmsociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.