Rigonda mācās Saldus profesionālā vidusskolā un skolēnu vasaras pasākuma ietvaros bija nodarbināta Brocēnu novada pašvaldībā kā gaisa taku instruktora palīgs. Profesijas izvēli noteica skolnieces tieksme pēc izaicinājumiem, jo iepriekšējā darba pieredze tika iegūta, strādājot par pavāra palīgu.


Rigondas darba pienākumos bija instruktāžu par gaisa takas darbībām sniegšana, teritorijas apkopšana un labiekārtošana. Sadarbību ar darba devēju Rigonda vērtē ļoti atzinīgi un labprāt arī turpmāk strādātu šajā uzņēmumā – meitenei patīk komunicēt ar cilvēkiem.

 

Ainis Bruzinskis, Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektors


Ainis Bruzinskis atzīst, ka ar Brocēnu novada pašvaldības iesaistīšanos skolēnu vasaras pasākuma īstenošanā pašvaldība vēlējās radīt iespēju uzlabot novada iedzīvotājiem materiālo situāciju, sniegt darba pieredzi jauniešiem, sakopt vidi un iemācīt darba tikumu jauniešiem. Priekšroka tika dota novada iedzīvotājiem un bērniem no daudzbērnu ģimenēm – tika vērtēta atbildības sajūta, vēlme strādāt, prasme sevi prezentēt un atsauksmes no skolas personāla.


Darba devējs atzīst, ka Rigonda darba pienākumus pildīja apzinīgi un ar augstu atbildības sajūtu, tādēļ arī nākošvasar vēlētos, lai meitene strādātu pašvaldībā.