2017. gada pavasarī Rebeka no Talsiem pieteicās darbam SIA “Māsas” konditorejā, kur Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras pasākuma ietvaros strādāja par konditora palīgu.

 

Darba attiecības Rebeka uzsāka jūlijā. Viņa secina, ka savu darba pienākumu izpildes laikā ir “apguvusi ne tikai profesionālās zināšanas un prasmes konditorejas mākslā, iepazinusi konditorejas nianses, darbu ar specifiskām konditorejas iekārtām, izmēģināja darbu tiešā darba vadītāja pakļautībā, bet arī guvusi vispārējas zināšanas par disciplīnu un režīmu”. Galvenā atziņa, ko Rebeka ir sapratusi, – nodibinot darba tiesiskās attiecības, jāuzņemas atbildība par paveikto darbu un jāievēro instrukcijas.

 

Skolniece ir ļoti apmierināta ar NVA sniegto atbalstu skolēnu vasaras ietvaros un priecājas par iespēju pašai nopelnīt savu naudu, ko plāno izlietot kādam atpūtas ceļojumam.

 

Rebekas darba devēja – SIA “Māsas” – valdes locekle Laine uzskata, ka “šobrīd nenotiek sadzīvei vajadzīgu lietu pietiekama apguve, piemēram, skolēniem mājturības stundās būtu jāmāca vairāk praktiskas lietas, kas noderētu turpmākā dzīvē”. Skolēniem darba tirgū būtiskākais izaicinājums ir pieredzes trūkums, taču Lainei ļoti patika tas, ka Rebeka pati bija motivēta daudz mācīties un gala rezultātā ļoti priecājās par saviem sasniegumiem.

 

Darba devēja atzīst, ka “vasarā pieaug pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem un līdz ar to arī darba apjoms, tādēļ bija nepieciešami papildus darbinieki un skolēnu dalība vasaras darbā bija ļoti noderīga un pareizā izvēle”.