Publikācijas datums

20.01.2020.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

07.02.2020., plkst.16.00, K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010

Izsludinājuma nosaukums

Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošana

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2021.

Saistošie dokumenti


Izsludinājums Nr. 1/2020 tiek organizēts, pamatojoties uz daba devēja pieprasījumu veikt 3 (trīs) bezdarbnieku apmācību. Mācību procesu organizēs Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāle. No atlasi izturējušajiem pretendentiem apmācību īstenotāju izvēlas darba devējs.


Kontaktpersona
Jurijs Adejevs
jurijs.adejevs@nva.gov.lv

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!