Publikācijas datums

30.10.2015.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

2015.gada 23.novembris plkst. 12.00

Izsludinājuma nosaukums

Profesionālās pilnveides programmu īstenošana

Apmācības uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2016.

Saistošie dokumenti


Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (Aktualizēts 16.11.2015.)  


Kontaktpersona:

Antra Balode
Antra.Balode@nva.gov.lv