Publikācijas datums

24.11.2020.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 28.12.2020.

Piedāvājumu papīra formātā: Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīgā, LV-1010

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu: uz e-pasta adresi nva@nva.gov.lv

Izsludinājuma nosaukums

Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2021.

Saistošie dokumenti:


Izsludinājuma Nr. 13/2020 ietvaros netiks vērtēti tādi izglītības iestāžu piedāvājumi, kuri jau ir iekļauti aktuālajā izglītības piedāvājumu sarakstā, kā arī tādi izglītības piedāvājumi, kuri tikuši izslēgti no izglītības piedāvājumu saraksta un izglītības iestādei ir aizliegts atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai uz vienu gadu pēc izglītības iestādes vai izglītības piedāvājuma izsvītrošanas dienas.


Kontaktpersona

Jurijs Adejevs
jurijs.adejevs@nva.gov.lv

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!