Cēsu filiāle

Novada mājas lapa:    

www.priekuli.lv

Priekuļu novads apvieno 4 pagastus - Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Veselavas. Novads robežojas ar Cēsu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Smiltenes, Kocēnu un Beverīnas novadiem. Novada administrācija atrodas Priekuļos. Priekuļi no Rīgas atrodas 92 km attālumā, bet no Cēsīm 5km.

 

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Priekuļu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties  NVA CV un vakanču portālā .

 

2019. gadā NVA Cēsu filiālē tika reģistrētas 1856 brīvas darba vietas. No tām vairums – 881- kvalificēti amatnieki un strādnieki; 345-vienkāršās profesijās; 260- iekārtu un mašīnu operatori; 142-pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, un izstrādājumu montieri; 51- vecākie speciālisti, vadītāji-21. Plašāka informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.
Priekuļu novada lielākie darba devēji: SIA „Staļi” (koka logu ražošana), SIA LODE (būvmateriālu ražošana), SIA „IRI Forest Assets Latvia” (mežsaimniecība), SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” (tehniskās konsultācijas), SIA „Obuļi” (mazumtirdzniecība), SIA „Meždaris” (mežizstrāde), SIA „Agro Silja”(vairumtirdzniecība), SIA „Jāņrāmis” (mehāniskā apstrāde), SIA „Zanderi” (mežizstrāde), VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” (tehniskā pārbaude un analīze).
Jaunu uzņēmumu reģistrēšanas dinamika Priekuļu novadā:
2016. gadā-24jauni uzņēmumi ; 2017. gadā-21 jauni uzņēmumi;2018. gadā-32 jauni uzņēmumi; 2019. gadā -29 jauni uzņēmumi

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Priekuļu novadā (2019.gadā):

  • EUR 966 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 834 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 816 (Pašvaldības struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Priekuļu novadā pieejams 4 pirmsskolas izglītības iestādes - Priekuļos, Veselavā, Liepā un Jāņmuižā. Liepas pagastā atrodas pamatskola. Vidējo izglītību iespējams iegūt Priekuļu vidusskolā vai Priekuļu tehnikumā. Piekuļos atrodas Cēsu mākslas skolas filiāle, kur var apgūt profesionālās ievirzes programmas. Katrā novada pagastā darbojas jauniešu centri, kur pieejamas dažādas interešu izglītības aktivitātes.

Priekuļu novadā veselības aprūpi nodrošina 6 ģimenes ārstu prakses, Veselavas feldšeru punkts, Mārsnēnu veselības aprūpes iestāde. Zobārstniecības pakalpojumus piedāvā SIA „RL un KO”. Nopietnāku veselības problēmu gadījumā iedzīvotāji var vērsties blakus novadu ārstniecības iestādes - Cēsu klīnikā vai Vidzemes slimnīcā. Sociālos pakalpojumus piedāvā Priekuļu novada Sociālais dienests, kurā darbojas sociālās palīdzības, ģimenes atbalsta, sociālās aprūpes mājās nodaļas un sociālo pakalpojumu centrs.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.