Cēsu filiāle

Novada mājas lapa:  

www.pargaujasnovads.lv

Pārgaujas novads atrodas Vidzemes centrālajā daļā, aptuveni 80 km attālumā no Rīgas. Pašvaldība robežojas ar Amatas, Cēsu, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu un Priekuļu novadiem. Novadu veido 3 pagasti- Stalbes, Raiskuma un Straupes. Pārgaujas novada pašvaldības administratīvais centrs atrodas Stalbē.

 

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Pārgaujas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties  NVA CV un vakanču portālā .

2019. gada 12 mēnešos NVA Cēsu filiālē tika reģistrētas 1856 brīvas darba vietas. No tām vairums - 881- kvalificēti amatnieki un strādnieki; 345-vienkāršās profesijās; 260- iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; 142-pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 51- vecākie speciālisti, vadītāji – 21. Plašāka informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.
Novadā esošie uzņēmumi lielākoties darbojas kokapstrādes, lauksaimniecības un ražošanas nozarēs.
Pārgaujas novada uzņēmumi: PKS „Straupe” (ražošana), SIA „AJ Furniture” (mēbeļu ražošana), SIA „Straubek furniture” (mēbeļu ražošana), SIA „Oma food” (ražošana), SIA „ULJAN” (Ražošanas iekārtu tirdzniecība, remonts), Z/S Ūdensrozes (zivsaimniecība, tūrisms), SIA „Agro Virpulis” (gaļas liellopi, augkopība), IK GRG FOOD (lauksaimniecības produktu pārstrāde), Z/S Kauliņi (lauksaimniecība), SIA „Straupes Tītars” (Putnkopība), SIA „Unguri” (Rūpniecība), Ungurmuižas restorāns SIA „Padrino”, IK „Aijas Kūkas”, SIA „Roze MJ” (konditorijas izstrādājumi), SIA Raiskuma labumu darītava (pārtikas ražošana).

 

Vispārējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Pārgaujas novadā (2019. gadā)

  • EUR 932 Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50
  • EUR 759 Sabiedriskajā sektorā
  • EUR 758 pašvaldību struktūrās

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Pārgaujas novada vispārizglītojošās skolas - Straupes pamatskola, Stalbes vidusskola, Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs. Pārgaujas novads atrodas septiņu novadu apvienotajā izglītības pārvaldē.

 

Veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina 3 ģimenes ārstu prakses, kas pakalpojumus nodrošina katrā novada pagastā. Neatliekamo vai cita veida medicīnisko palīdzību var saņemt Cēsu klīnikā vai Vidzemes slimnīcā. Sociālos pakalpojumus novadā nodrošina Pārgaujas novada pašvaldības izveidota iestāde „Sociālais dienests”, kuras mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas personai, kura nespēj nodrošināt sevi un savu ģimeni, nespēj pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem, un kurai ir vēlēšanās mainīt savu situāciju.

 

Novadā atrodas 4 tautas nami, 3 bibliotēkas un darbojas vairāk nekā 10 amatiermākslas kolektīvi. Pārgaujas novada pašvaldībā par dažādām sporta aktivitātēm atbild biedrība
"Sporta klubs "Pārgauja""

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast informāciju arī par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.