Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atbalsta mērķis - uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 620 eiro apmērā.

https://www.nva.gov.lv/lv/nodarbinatibas-uzsaksanas-pabalsts

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas iesniedziet iesniegumu nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai jebkurā NVA klientu apkalpošanas vietā vai Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Amatu ielā 4, Vecrīgā.

  Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts 620 eiro apmērā tiks ieskaitīts Jūsu norādītajā kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas kontā.
  Pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
  Pabalstu var saņemt tikai vienu reizi.

 2. Apstrādes
  NVA pieņems lēmumu par nodarbinātības uzsākšanas pabalsta piešķiršanu un izsniegs/nosūtīs Jūsu norādītā saņemšanas veidā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu 620 eiro apmērā personas bankas kontā.

Saņemt pakalpojumu