Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Kontaktinformācija

Motivācijas programma darba meklēšanai – nodarbības, kuru ietvaros NVA reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek sniegta psiholoģiska palīdzība, atbalsts un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā, motivēšanas pasākumi, pilnveidotas sadzīves prasmes un nostiprinātas darba meklēšanas iemaņas:

• motivācijas programmas ilgums nepārsniedz 3 mēnešus, 80 akadēmisko stundu apmērā;

• programmu nodrošina individuāli vai grupās;

• programmas ietvaros nodrošina ēdināšanu un ja nepieciešams, transporta pakalpojumus nogādāšanai no bezdarbnieka dzīvesvietas uz pasākuma īstenošanas vietu un atpakaļ uz bezdarbnieka dzīvesvietu, kā arī izmitināšanu.

Paralēli motivācijas programmai ar klientu strādā arī sociālais mentors – darbā iekārtošanās asistents, kurš nodrošina individuālās konsultācijas ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, sniedz praktisku palīdzību un psiholoģisko atbalstu darba iekārtošanās jautājumos, palīdzot iekārtoties pastāvīgā darbā.

Papildus klientiem tiek nodrošināti papildu speciālisti, tai skaitā surdotulka pakalpojums.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/motivacijas-programma-darba-meklesanai-un-soc…

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā;
  2. Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles darbinieku

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
  2. Dodoties uz nodarbībām, obligāti jāņem līdzi:
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
  • norīkojums, kuru izsniedz NVA filiāles darbinieks;
  • un citi dokumenti, par ko informēs NVA darbinieks.

  Detalizētāka informācija savai dzīvesvietai tuvākajā NVA filiālē un NVA mājas lapā

Saņemt pakalpojumu