Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu un pakalpojumus darba devējiem potenciālo darbinieku atlasei darbam Latvijā.

Ar plašāku informāciju var iepazīties NVA tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/darbiekartosanas-pakalpojumi

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus;
  Ja tiek konstatētas nepilnības, novērst tās saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras norādījumiem

 2. Valsts nodevas samaksa
  Lai saņemtu pakalpojumu, pretendents veic valsts nodevas samaksu 142,29 euro apmērā pirms iesnieguma iesniegšanas Nodarbinātības valsts aģentūrā.
  Par licences atkārtotu izsniegšanu vai licences dublikāta izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva 14,23 euro apmērā.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
  Valsts kase, reģ.Nr.90000050138
  norēķinu konts Nr. LV36TREL1060180921900
  BIC kods TRELLV22

  Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda pretendenta firma un reģistrācijas Nr., par kuru veikts maksājums.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Licenci iespējams saņemt klātienē vai elektroniski (e-pastā).

Saņemt pakalpojumu