Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Darba devējiem, kuri nodarbina vai plāno nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā bezmaksas tiešsaistes konsultācijas par personu ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem. Konsultācijas tiek rīkotas, lai pilnveidotu darba devēju izpratni par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanas specifiku un vajadzībām, atbalstu iekļaušanai darba vidē un darba kolektīvā.
Konsultāciju saturs:
• būtiskākās atsauces par personu ar invaliditāti nodarbināšanas pamatnosacījumiem, darba devēju pienākumiem, tiesībām;
• invaliditātes grupas, veidi;
• atsevišķi par katru invaliditātes veidu: kustību, redzes, dzirdes, runas, garīga raksturu traucējumu utt., sekojoša info: būtiskākie šķēršļi nodarbinātībai; nodarbināšanas specifika; darba vietas pielāgojumi; komunikācijas pamatnosacījumi (gan darba devēja, gan darba kolēģu); sabiedrībā pastāvošie stereotipi, aizspriedumi;
• cita aktuālas lietas komunikācijā un sadarbībā ar personām ar invaliditāti to integrācijai sabiedrībā, darba tirgū un darba kolektīvā, tai skaita, darba devējiem ir iespēja uzdot jautājumus konsultantiem.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/konsultacijas

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    NVA filiāles darbinieks informē par datumu un laiku, kad ir iespējams piedalīties konsultācijā par personu ar invaliditāti nodarbināšanu.

Saņemt pakalpojumu