Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

NVA reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt individuālas psihologa konsultācijas klātienē vai attālināti.

Individuālo psihologa konsultāciju laikā speciālists sniedz emocionālo atbalstu un palīdz risināt dažādas problēmsituācijas, lai palīdzētu bezdarbniekiem pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas un atgriezties darba tirgū.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/individualas-psihologa-konsultacijas

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
  2. Jāvienojas ar NVA darbinieku par psihologa konsultāciju laikiem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  3. No NVA darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
  4. Noteiktajā dienā un laikā jāierodas pie psihologa uz konsultāciju.
  5. Konsultācijas laikā jāvienojas ar speciālistu par turpmāko sadarbību un apmeklējumu biežumu un daudzumu.

Saņemt pakalpojumu