Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iepazīstieties ar darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma dinamiku dažādās profesijās un nozaru grupās, dažādos reģionos un valstī kopumā. Interaktīvā veidā atspoguļotas īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa prognozes un atalgojuma diapazons dažādās profesijās.
Prognozēs pieejama informācija par TOP 10 profesijām pēc vidējās algas un pieprasījuma un būtiskākajām prasmju kopām, kas nepieciešamas atbilstošās profesiju grupas darbiniekiem.
Sadaļā “Darbaspēka pieprasījums” ir informācija par nodarbināto skaitu, atalgojumu nozarē, nepieciešamajām prasmēm un izglītības līmeni nozarē strādājošajiem reģionu griezumā.
“Darbaspēka piedāvājums” sniedz informāciju par NVA reģistrēto bezdarbnieku skaitu pēc vecuma grupām un dzimuma reģionu griezumā un valstī kopumā.
Sadaļā “Augstskolu tops” var gūt ieskatu par izglītības iestāžu absolventu nodarbinātības datiem iegūtās izglītības līmeņa griezumā.
Prasmju prognozes atbilstoši izvēlētajām prasmēm atlasa pieprasītās profesijas, kurās šīs prasmes ir nepieciešamas. Ikviens var uzzināt savām prasmēm atbilstošās profesijas.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://prognozes.nva.gov.lv/lv

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams saņemt elektroniski gan autorizējoties CV/Vakanču portālā, gan bez autorizēšanās, sekojot saitei https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/prognozes/.
    Lai saņemtu interesējošo informāciju par darba tirgus īstermiņa prognozēm, lietotājam ir jāizvēlas viena no divām pakalpojuma sadaļām – profesiju tops vai individuālu profesiju prognozes un jāaizpilda informācijas atlases sadaļa (jāizvēlas interesējošā nozaru grupa, vairākas nozaru grupas un/vai valsts kopumā, jāizvēlas periods, par kādu vēlas redzēt prognozi).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc informācijas atlases sadaļas aizpildīšanas tiks parādīti attiecīgie rezultāti. Noklikšķinot uz profesijas nosaukuma, iespējams saņemt papildus informāciju par vidējo atlīdzību (VID dati), nodarbināto skaitu profesijā (VID dati), reģistrēto bezdarbnieku skaitu, kuriem pēdējā nodarbošanās ir bijusi attiecīgajā profesijā (NVA dati), aģentūrā reģistrēto vakanču skaitu interesējošā profesijā (NVA dati).