Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un sniedz nepieciešamo darba meklēšanas atbalstu, lai nodrošinātu maksimāli ātru atgriešanos darba tirgū.

Informācija par bezdarbnieka statusu pieejama NVA mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieka-statuss

Informācija par darba meklētāja statusu pieejama NVA mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/darba-mekletaja-statuss

Ja radušās neskaidrības par pieteikšanos bezdarbnieka statusam, papildu informāciju varat saņemt zvanot uz NVA informatīvo bezmaksas tālruni 80200206 vai rakstot uz e-pastu konsultacijas@nva.gov.lv

Bezdarbnieka pabalstam varat pieteikties, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai ir iespējams iesniegt elektroniski šādos veidos:

  1) NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv), kurā autorizējas izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem. Jāizvēlas e-pakalpojums Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam. Jāaizpilda iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai. Ja persona pretendē arī uz bezdarbnieka pabalstu, jāaizpilda pabalsta piešķiršanai aktuālā informācija.

  2) izmantojot oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) tiešsaistes formu. E-adreses sarakstes sadaļā pie adresātiem jāizvēlas NVA filiāle un veidlapa Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai.
  3) nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma veidlapu NVA filiālei e-pastā. Filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā https://www.nva.gov.lv/lv/filiales.
  Iesniedzamais dokuments pieejams: Iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieka-statusa-iegusana
  Iesniedzamais dokuments pieejams: Iesniegums darba meklētāja statusa iegūšanai https://www.nva.gov.lv/lv/darba-mekletaja-statusa-iegusana
  Bezdarbnieks vai darba meklētājs var reģistrēties jebkurā NVA filiālē neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas

  Pēc iesnieguma nosūtīšanas, varat pietiekties bezdarbnieka pabalstam, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt izmantojot www.latvija.lv portālā pieejamo “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Piesakoties bezdarbnieka statusam NVA CV un vakanču portālā, vienlaikus varat pieteikties arī bezdarbnieka pabalstam.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ja personai ir piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss NVA noteiks dienu, kad personai būs jāierodas NVA filiālē klātienē, lai sastādītu individuālo darba meklēšanas plānu, sniegtu nepieciešamo darba meklēšanas atbalstu un informāciju par piemērotiem NVA pakalpojumiem, kas veicinās iekārtošanos darbā

Darba likums
(Saeima; likumi; 2002.06.01.)

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums
(Saeima; likumi; 2002.07.01.)