Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste izglītības programmu apguvē šādās aktivitātēs:
- valsts valodas izglītības programmu īstenošana;
- svešvalodu, datorzinību un citu izglītības programmu īstenošana;
- transportlīdzekļu vadītāju apmācības īstenošana;
- traktortehnikas vadītāju apmācības īstenošana.

Detalizēta informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muz…

Procesa apraksts

  1. Pieprasīšanas solis
    Klients aizpilda pieteikuma anketu tīmekļvietnē www.nva.gov.lv

  2. Apstrādes solis
    Klients saņem kuponu apmācībai CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

  3. Saņemšanas solis
    Klients reģistrējas apmācībām CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

Saņemt pakalpojumu