Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dalībai augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguvē var pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējies bezdarbnieks, ja viņam nav iepriekš iegūtu sociālo un profesionālo prasmju vai šīs prasmes nav pietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.
Bezdarbniekam ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt apliecību.
Programmu un izglītības iestādi iespējams izvēlēties no Labklājības ministrijas apstiprinātā Augstākās izglītības iestādes studiju kursu/moduļu (no 60-159 mācību stundām) saraksta.
Bezdarbniekam apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par mācību dienu. Ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.

Ar sīkāku pasākuma aprakstu, nepieciešamo dokumentāciju var iepazīsties https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Bezdarbnieks izvēlas izglītības programmu.

  2. Apstrādes
    NVA reģistrē pieteikumu un aicina saņemt Kuponu rindas kārtībā, ņemot vērā apmācību vēlmes reģistrēšanas secību NVA datu bāzē.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Pirms apmācību uzsākšanas slēdz līgumu ar NVA par dalību augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguvē.

Saņemt pakalpojumu