Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
13
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt finanšu atlīdzību transporta vai īres izdevumu kompensācijai darba devējam, kurš nodrošina nodarbinātā, kuram līdz darba tiesisko attiecību uzsākšanai bija piešķirts bezdarbnieka statuss, nokļūšanu no dzīves vietas uz darba vietu un atpakaļ, vai izmitināšanu.

Atlīdzības apjoms ir līdz 200 euro mēnesī dzīvojamās telpas īres izmaksu segšanai vai līdz 10 euro dienā transporta izdevumu segšanai.

Atlīdzība tiek izmaksāta pirmos četrus mēnešus no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas ar darbinieku.

Atlīdzību transporta izmaksu segšanai aprēķina, piemērojot Finanšu ministrijas izstrādāto vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra un viena brauciena izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai."

Pasākuma ietvaros piešķirtais finansējums ir de minimis atbalsts.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-regionalajai-mobilitatei-darba-devej…

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšana notiek, iesniedzot pieteikumu, darbinieka apliecinājumu un darbinieka darba līguma kopiju tuvākajā NVA filiālē. Ja nodrošina izmitināšanu, pieteikumam pievieno arī īres līguma kopiju telpām.

 2. Apstrādes
  Pēc pieprasījuma saņemšanas NVA filiālē tiek pārbaudīta darba devēja atbilstība finanšu atlīdzības saņemšanas nosacījumiem.
  Ja lēmums ir pozitīvs, tiek slēgts līgums ar darba devēju par finanšu atlīdzības saņemšanu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc katra darba tiesisko attiecību mēneša ar darbinieku vai pēc ceturtā darba tiesisko attiecību mēneša beigām darba devējs iesniedz rēķinu finanšu atlīdzības saņemšanai.

  NVA pārskaita aprēķināto summu darba devējam, nepārsniedzot 200 euro mēnesī dzīvojamās telpas īres izmaksu segšanai vai 10 euro dienā transporta izdevumu segšanai.