Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pasākuma mērķis - saskaņā ar nozares pieprasījumu pēc darbaspēka un nozares specifiku apzināt, atlasīt un organizēt bezdarbnieku praktisko sagatavošanu darbam nozares uzņēmumos.

Nozares asociācija, sadarbībā ar nozares darba devējiem, iesaista bezdarbniekus uzņēmuma nepieciešamo darbinieku apmācībā. Pēc sekmīgas apmācību beigšanas nozares asociācijai ir iespēja saņemt dotāciju ar pasākuma organizēšanu saistītām izmaksām - apmācību pasākumu koordinēšana, vadīšana, pasniedzēju piesaiste u.c.

Detalizēta informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/apmaciba-pie-darba-deveja-ar-nozaru-asociacij…

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Nozares asociācijai jāaizpilda tīmekļvietnē pieejamā pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
    Aizpildītais pieteikums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, jāiesniedz NVA, nosūtot to uz NVA e-pastu pasts@nva.gov.lv.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pieteikumu izvērtēs NVA Apmācības pie darba devēja ar nozares asociāciju iesaisti īstenotāju izvēles komisija atbilstoši apmācības pie darba devēja ar nozares asociāciju īstenotāju izvēles nolikuma noteikumiem un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

    Ja asociācijas pieteikums tiek atbalstīts, NVA noslēdz sadarbības līgumu.

Saņemt pakalpojumu