Jelgavas filiāle

Novada mājas lapā:

www.ozolnieki.lv

 

Ozolnieku novads atrodas Zemgales vidienē, apvienojot Cenu, Ozolnieku un Salgales pagastus. Novada centrs – Ozolnieki - atrodas 36 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas un 6 km attālumā no Jelgavas. Ozolnieku novads transporta infrastruktūras ziņā atrodas izdevīgā vietā, novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A8 - Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene), tāpat transporta infrastruktūru nodrošina valsts reģionālie autoceļi, kā arī divas dzelzceļa līnijas. 

tabula

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Ozolnieku novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

 

2019.gadā NVA Jelgavas filiālē ( aptver 3 pašvaldības) tika reģistrētas 4221 brīvas darba vietas. No tām vairums – 1419 kvalificēti strādnieki un amatnieki; vienkāršajās profesijās – 1176; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 517; vecākie speciālisti – 219; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 339; speciālisti – 88 vakances.

 

Pieprasītākās TOP 10 profesijas, reģistrētas 2019.gadā – kravas automobiļa vadītājs; metālmateriālu metinātājs; palīgstrādnieks; namdaris; betonētājs; mūrnieks; apdares darbu strādnieks; elektriķis; krāsotājs; flīzētājs.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Uz 2019. gadu Ozolnieku novadā reģistrēti 32 uzņēmumi.

Raksturīgākās uzņēmējdarbības nozares:

Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība); Kravu pārvadājumi pa autoceļiem; Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība; Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana; Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās; Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas; Automobiļu apkope un remonts; Dārzeņu audzēšana.

 

Lielākie darba devēji novadā:

UDF

Nosaukums

Darbinieku skaits (GP2018)

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

437

SIA

"DINEX LATVIA" SIA

356

SIA

SIA "BILDBERG"

109

AS

Akciju sabiedrība "Mārupes Metālmeistars"

105

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Security GmbH"

95

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic Homes"

89

SIA

SIA "GEOR"

84

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLIURS"

81

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORGY BALTIC"

74

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAC METAL"

65

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valtek"

54

SIA

SIA "REŠETILOVS"

54

SIA

SIA "Uzars bruģēšana"

52

SIA

SIA "Ozolnieku KSDU"

51

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPPE"

51

SIA

SIA "Dotnuva Baltic"

46

SIA

SIA "BAIRONS LBC"

44

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linas Agro"

38

SIA

SIA "DREAMWAY"

30

SIA

SIA "ELK PLUS"

30

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paplāte Nr.1"

29

Datu avots: Lursoft.lv

 

Strādājošo mēneša vidējā Bruto darba samaksa Ozolnieku novadā.

  • 1053 eur (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbinātības skaitu <50)
  • 930 eur (Sabiedriskajā sektorā)
  • 780 eur (Pašvaldības sektorā)
  • 1152 eur (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: CSP

 


Sadzīves apstākļi

Izglītība

Ozolnieku novadā darbojās 3.pamatskolas, 1. vidusskola, 5. pirmsskolas izglītības iestādes. Interešu izglītības programmas nodrošina Ozolnieku mūzikas skola un Salgales mūzikas un mākslas skola.

 

Sociālā un veselības aprūpe

Pašvaldībā atrodas 7 ģimeņu ārstu prakses un SAC “Zemgale”, kurš nodrošina mājvietu veciem cilvēkiem un perosnām ar invaliditāti. Centrā uzņem pensijas vecumu sasniegušas personas, kā arī I un II grupas invalīdus, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.