NVA reģistrētas aktuālas brīvās darba vietas - 31.08.2020.

Reģions

Aktuālas brīvās darba vietas

Reģistrētas CVVP

% CVVP

Kurzemes reģions

1219

473

39%

Latgales reģions

1754

888

51%

Rīgas reģions

13005

5908

45%

Vidzemes reģions

960

282

29%

Zemgales reģions

1064

477

45%

Kopā

18002

8028

45%

Visvairāk aktuālo brīvo darba vietu ir šādās darbības jomās:

  • Būvniecība/Nekustamais īpašums (37% no kopējā skaita),
  • Ražošana (14%),
  • Transports/Loģistika (10%),
  • Pakalpojumi (10%).

Darbības joma

Kurzemes reģions

Latgales reģions

Rīgas reģions

Vidzemes reģions

Zemgales reģions

Kopā

Bankas / Apdrošināšana / Finanses/Grāmatvedība

1

1

62

 

3

67

Būvniecība / Nekustamais īpašums

236

830

5094

293

180

6633

Cita

39

28

1388

29

41

1525

Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība

6

1

27

22

8

64

Elektronika / Enerģētika / Elektroenerģija

 

29

59

3

3

94

Ēdināšana / Pārtikas rūpniecība

55

51

713

55

119

993

Informācijas tehnoloģijas / Telekomunikācijas

1

40

396

 

1

438

Izglītība / Zinātne

18

39

147

14

81

299

Jurisprudence / Tieslietas

 

2

18

2

 

22

Kultūra / Māksla

4

1

12

 

1

18

Lauksaimniecība / Vide

43

65

303

55

149

615

Mediji / Sabiedriskās attiecības

 

 

16

1

 

17

Pakalpojumi

183

121

1312

54

48

1718

Ražošana

497

315

1154

250

226

2442

Tirdzniecība / Mārketings

36

42

348

55

43

524

Transports / Loģistika

63

106

1469

69

72

1779

Tūrisms / Viesnīcas

4

2

57

5

 

68

Vadība / Administrēšana

2

2

51

4

1

60

Valsts pārvalde

18

10

178

24

40

270

Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe

13

69

201

25

48

356

Kopā

1219

1754

13005

960

1064

18002

Augstas kvalifikācijas profesijas

Brīvo darba vietu skaits

 

Vidējas kvalifikācijas profesijas

Brīvo darba vietu skaits

 

Zemas kvalifikācijas profesijas

Brīvo darba vietu skaits

PROGRAMMĒTĀJS

153

 

KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

1097

 

PALĪGSTRĀDNIEKS

1384

METINĀŠANAS TEHNOLOGS

61

 

BŪVNIEKS

549

 

BŪVSTRĀDNIEKS

504

PROJEKTA VADĪTĀJS

55

 

BETONĒTĀJS

478

 

SEZONAS LAUKSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKS

321

APDARES DARBU TEHNIĶIS

52

 

PAVĀRS

459

 

KRĀVĒJS (ROKU DARBS)

242

VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

52

 

SANTEHNIĶIS

432

 

CEHA STRĀDNIEKS

215

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

44

 

MŪRNIEKS

422

 

KOMPLEKTĒTĀJS

210

TEHNISKAIS SPECIĀLISTS

42

 

VILCĒJAUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

347

 

KŪDRAS IEGUVES PALĪGSTRĀDNIEKS

188

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS

42

 

KRĀSOTĀJS

341

 

APKOPĒJS

139

MĀSA (MEDICĪNAS MĀSA)

40

 

ELEKTRIĶIS

339

 

IZSTRĀDĀJUMU MARĶĒTĀJS

73

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

28

 

APDARES DARBU STRĀDNIEKS

335

 

CEĻA BŪVES PALĪGSTRĀDNIEKS

69

Kopā

1972

 

Kopā

11935

 

Kopā

4095

Darba alga, EUR

Kurzemes reģions

Latgales reģions

Rīgas reģions

Vidzemes reģions

Zemgales reģions

Kopā

1100 un vairāk

71

5,8%

133

7,6%

1046

8,0%

104

10,8%

66

6,2%

1420

7,9%

1000-1099

409

33,6%

981

55,9%

9610

73,9%

305

31,8%

285

26,8%

11590

64,4%

900-999

29

2,4%

84

4,8%

353

2,7%

50

5,2%

75

7,0%

591

3,3%

800-899

120

9,8%

46

2,6%

293

2,3%

100

10,4%

117

11,0%

676

3,8%

700-799

89

7,3%

63

3,6%

306

2,4%

81

8,4%

78

7,3%

617

3,4%

600-699

52

4,3%

38

2,2%

237

1,8%

57

5,9%

84

7,9%

468

2,6%

500-599

62

5,1%

66

3,8%

185

1,4%

61

6,4%

54

5,1%

428

2,4%

435-499

15

1,2%

27

1,5%

118

0,9%

24

2,5%

27

2,5%

211

1,2%

430

225

18,5%

164

9,4%

149

1,1%

49

5,1%

97

9,1%

684

3,8%

Kopā

1219

 

1754

 

13005

 

960

 

1064

 

18002