Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz atrast darbu bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz atbalstu darba devējiem, kas pieņem darbā bezdarbniekus ar invaliditāti.

Nodarbinātības valsts aģentūra piešķir dotācijas.

Dotācijas ir materiāls atbalsts no valsts budžeta.

Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta veidi:

  • dotācija bezdarbnieka darba algai;
  • dotācija bezdarbnieka darba vadītāja atlīdzībai;
  • dotācija darba vietas pielāgošanai;
  • apmaksāta veselības pārbaude;
  • dotācija darbinieka apmācībām;
  • surdotulka, asistenta, ergoterapeita pakalpojumi.