Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts

Atbalsta mērķis

uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 700 eiro apmērā.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai:

 • NVA saņemts Jūsu iesniegums nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai;
 • Darba attiecības uzsāktas pēc 2022.gada 24.februāra;
 • Darba attiecības turpinās uz iesnieguma iesniegšanas dienu;
 • Uz iesnieguma iesniegšanas dienu Jums ir atvērts kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā konts Latvijā.

Kā tiks sniegts NVA atbalsts?

 • NVA pieņems lēmumu par nodarbinātības uzsākšanas pabalsta piešķiršanu un izsniegs/nosūtīs Jūsu norādītā saņemšanas veidā;
 • Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts 700 eiro apmērā tiks ieskaitīts Jūsu norādītajā kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas kontā;
 • Pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • Pabalstu var saņemt tikai vienu reizi/

Kā pieteikties pabalsta saņemšanai?

Mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas iesniedziet iesniegumu nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai jebkurā NVA klientu apkalpošanas vietā.


Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts

Atbalsta mērķis

pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts vienas minimālās mēneša darba algas apmērā Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātās personas, ievērojot nosacījumu, ka šāds pabalsts netiek izmaksāts tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri iepriekš būs saņēmuši nodarbinātības uzsākšanas pabalstu.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai:

 • NVA saņemts iesniegums pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai;
 • pēc 2022. gada 24. februāra Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu maksātāju reģistrā reģistrējies kā pašnodarbinātā persona;
 • Pašnodarbinātas personas statuss reģistrēts pirms iesnieguma iesniegšanas dienas;
 • iesniegums par pabalsta piešķiršanu NVA ir jāiesniedz viena mēneša laikā no pašnodarbinātības reģistrācijas dienas VID vai līdz 2022.gada 23. oktobrim, ja pašnodarbinātas personas statuss VID reģistrēts līdz 2022. gada 24.septembrim;
 • iepriekš nav saņemts nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts.

Kā tiks sniegts NVA atbalsts?

 • NVA pieņems lēmumu par pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta piešķiršanu un informēs par pieņemto lēmumu;
 • Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts 700 eiro apmērā tiks ieskaitīts iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas kontā;
 • Pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • Pabalstu var saņemt tikai vienu reizi.

Kā pieteikties pabalsta saņemšanai?

Iesniedzot iesniegumu pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai jebkurā NVA filiālē.


Saistošie dokumenti:


NVA portāla satura tulkošana ukraiņu valodā ir iespējama, izmantojot arī Google tulkošanas rīku:

https://translate.google.com/?sl=lv&tl=uk&op=translate

Google tulkošanas rīku iesakām izmantot arī tad, ja meklējat informāciju citās Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu vietnēs.


NVA bezmaksas informatīvais tālrunis: +371 80200206

Citos jautājumos Jūs varat sazināties ar Sabiedrības integrācijas fondu, zvanot uz informatīvo tālruni “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”:  +371 27380380