Atbalsta mērķis

uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 500 eiro apmērā.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai:

  • NVA saņemts Jūsu iesniegums nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai;
  • Darba attiecības uzsāktas pēc 2022.gada 24.februāra;
  • Darba attiecības turpinās uz iesnieguma iesniegšanas dienu;
  • Uz iesnieguma iesniegšanas dienu Jums ir atvērts kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā konts Latvijā.

Kā tiks sniegts NVA atbalsts?

  • NVA pieņems lēmumu par nodarbinātības uzsākšanas pabalsta piešķiršanu un izsniegs/nosūtīs Jūsu norādītā saņemšanas veidā
  • Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts 500 eiro apmērā tiks ieskaitīts Jūsu norādītajā kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas kontā
  • Pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
  • Pabalstu var saņemt tikai vienu reizi

Kā pieteikties pabalsta saņemšanai?

Mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas iesniedziet iesniegumu nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai jebkurā NVA klientu apkalpošanas vietā vai Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Amatu ielā 4, Vecrīgā.

NVA portāla satura tulkošana ukraiņu valodā ir iespējama, izmantojot arī Google tulkošanas rīku:

https://translate.google.com/?sl=lv&tl=uk&op=translate

Google tulkošanas rīku iesakām izmantot arī tad, ja meklējat informāciju citās Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu vietnēs.

NVA bezmaksas informatīvais tālrunis: +371 80200206

Citos jautājumos Jūs varat sazināties ar Sabiedrības integrācijas fondu, zvanot uz informatīvo tālruni “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”:  +371 27380380