Aizkraukles filiāle

Neretas novads

 

Novada mājas lapa:

www.neretasnovads.lv

Neretas novada centrs – Neretas ciems atrodas 118km attālumā no Rīgas 50km no Aizkraukles, 130km attālumā no Jelgavas, 50km no Jēkabpils un 101km attālumā no Daugavpils.


Nereta atrodas valsts 1.šķiras autoceļu P73 Vecumnieki – Nereta – Subate; P75 Jēkabpils – Nereta – Lietuvas robeža un 2.šķiras valsts autoceļa V932 Nereta – Pilskalne – Gricgale – Ērberģe krustojumos.
Neretas novada kopējā teritorija ir 635km2.


Attālumi no Neretas līdz pagastu centriem:

  • Mazzalve – 28km;
  • Pilskalne – 9km;
  • Zalve – 16km.

Senajos rakstos Nereta minēta 1298. gadā ar nosaukumu Nirica, bet 1564.gadā ar nosaukumu Narite pie Susējas.

 

Neretas novada Neretas pagasts – teritorijas platība – 118km2.

Neretas pagasts atrodas Aizkraukles rajona Dienviddaļā. Tā lielākā daļa atrodas Sēlijas paugurvalnī, ZR daļa Viduslatvijas zemienes Taurkalnes līdzenumā, Latvijas/ Lietuvas pierobežā. Robežojas: rietumos ar Pilskalnes pagastu; ziemeļrietumos ar Zalves pagastu; ziemeļaustrumos ar Jēkabpils rajona Saukas pagastu; dienvidos – 11km gara robeža ar Lietuvas Republiku. Pagasta administratīvais centrs – Neretas ciems.

 

Mazzalves pagasts – teritorijas platība - 209km2.

Mazzalves pagasts atrodas Aizkraukles rajona dienvidrietumu daļā, Viduslatvijas zemienes Taurkalna līdzenumā. Robežojas ar Pilskalnes, Zalves, Valles, Daudzeses un Kurmenes pagastiem. Rietumdaļā pagastam ir robeža ar Lietuvas Republiku. Pagasta centra Ērberģes ciems atrodas 97 km attālumā no Rīgas, 50km attālumā no Aizkraukles, 30km attālumā no Neretas. Teritoriju šķērso valsts 1.šķiras autoceļš P73 Vecumnieki – Subate un 2.šķiras autoceļš V932 Nereta – Gricgale – Ērberģe, kas stiepjas gar pašu Lietuvas robežu.

 

Pilskalnes pagasts – teritorijas platība - 98km2

Pilskalnes pagasts atrodas Aizkraukles rajona dienviddaļā, robežojas ar Lietuvas Republiku, Mazzalves, Zalves un Neretas pagastiem. Pagasta administratīvais centrs atrodas 125km attālumā no Rīgas, 65km attālumā no rajona centra Aizkraukles, 9km attālumā no Neretas. Tuvākās reģiona nozīmes pilsētas: Jēkabpils – 70km, Daugavpils – 100km. Pagasts atrodas 10 km attālumā no 1.šķiras autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta - Subate. Pagasta teritoriju šķērso 2.šķiras autoceļš V932 Nereta – Grīcgale – Ērberģe 25km garumā.

 

Zalves pagasts – teritorijas platība - 210km2.
Zalves pagasts atrodas Latvijas Republikas dienvidu daļā, Aizkraukles rajonā. Ziemeļos tas robežojas ar Daudzeses pagastu, rietumos ar Mazzalves pagastu, dienvidos ar Pilskalnes un Neretas pagastiem, bet austrumos ar Jēkabpils rajona Viesītes pilsētu ar lauku teritoriju. Atrodas pierobežas zonā, bet tiešas robežas ar Lietuvas Republiku pagastam nav.

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar novadā reģistrētajām vakancēm var iepazīties NVA CV un vakanču portālā. Pieejami dažādi atlases kritēriji, piemēram, vieta un darbības joma. Mēs vēlamies panākt to, ka klients uz saites uzklikšķina un var pētīt vakances.

Brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm var redzēt NVA tīmekļa vietnē dokumenta nosaukums - izvērstā statistika par brīvajām darba vietām.

2018.gada pirmajā ceturksnī Aizkraukles filiālē tika reģistrētas 127 brīvās darba vietas. No tām vairums -17 bija Pakalpojumi un tirdzniecības darbinieki, , 43 - vienkāršas profesijas. 11-Vecākie speciālisti, 12-Speciālisti, 23-iekārtu un mašīnbūves operatori un izstrādājumu montētāji; Papildu informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

Lielākais nodarbināto skaits Aizkrauklē ir vairumtirdzniecība-17,8%, apstrādes rūpniecībā-16,5%, valsts pārvaldē-9,9%, izglītībā-9,3%, transporta sektorā-8,2%, būvniecībā 5,9%, veselības un aprūpes sektorā-4,8%, lauksaimniecībā -3,7%;