Valmieras filiāle

Naukšēnu novads

  

Novada tīmekļa vietne:    www.naukseni.lv

Informācija par novadu

Naukšēnu novads atrodas Vidzemē, Latvijas Ziemeļaustrumu daļā, Latvijas/Igaunijas pierobežā. Tas ir izveidots 2009.gadā, apvienojoties divām bijušā Valmieras rajona pašvaldībām - Naukšēnu pagastam un Ķoņu pagastam. Attālumi līdz Rīgai - 150km, Valmierai - 45km.

Novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

  • Naukšēnu pagasts;
  • Ķoņu pagasts.

 

tabula

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Naukšēnu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/

Dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”. 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Teritorijas struktūra: lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 39%, meži- 50%. Pie Naukšēnu novada lielākajiem derīgo izrakteņu resursiem ir pieskaitāmi tādi resursi kā grants un kūdra. Naukšēnu novadā būtiskākā nozare ir lauksaimniecība – veiksmīgi darbojas virkne uzņēmumu un zemnieku saimniecību. Labā līmenī attīstīta vietēja līmeņa apstrādes rūpniecība, kas nodrošina papildu darba vietas. Iedzīvotāji labā kvalitātē saņem pamata nepieciešamos pakalpojumus Naukšēnu novada teritorijā (pārtikas mazumtirdzniecība, sīkie remontdarbi, sabiedriskā ēdināšana u.tml.). Pašvaldība aktīvi strādā pie novada tēla veidošanas un investīciju piesaistes, veicinot uzņēmēju aktivitāti un iedzīvotāju skaita stabilizēšanos. Tiek veidoti kopīgi uzņēmējdarbību veicinoši projekti ar pašvaldībām Latvijā (tūrisma koridors „Ziemeļu stīga” u.c.) un Igaunijā.


Uzņēmums ar lielāko apgrozījumu, kurš ir reģistrēts Naukšēnu novada teritorijā, ir SIA „Liepkalni”.
Novada saimnieciskās aktivitātes saistītas pārsvarā ar lauksaimniecību. Pieredze specifiskās nozarēs – linu un ķimeņu audzēšana un pārstrāde. Nozīmīgākais uzņēmums - darba vietu devējs - „SIA „Naukšēni”.
Citi lielākie novada uzņēmumi (pēc apgrozījuma): SIA „Delta Rīga”, SIA „Helda”, SIA „Norja”, SIA „A.D.”, SIA „Saktas ZS”, SIA „Koksne”, SIA „Ratnieks”, SIA „Skanlat Būve”, ZS „Viļņi”, ZS „Sporas”, ZS „Pērles”, ZS „Tiltgaļi”, ZS „Tīrumkalni”, SIA „Lejasķērzēni” u.c.

Sadzīves apstākļi

Izglītība

Naukšēnu novada vidusskola - pašvaldības izglītības iestāde, kurā īsteno mācību programmas no 1. - 12.klasei, kā arī pirmsskolas vecuma bērniem no 2 - 6 gadu vecumam. Pieejamas arī specializētās izglītības programmas.

Sociālā palīdzība

Sociālos pakalpojumus novadā sniedz pašvaldības Sociālais dienests.

Veselības aprūpe

Novadā veselības aprūpes pakalpojumus sniedz:

  • Ineses Skujiņas ģimenes ārsta prakse
  • Zobārste Līga Liepiņa.
  • SIA „Naukšēnu aptieka”. Adrese: "Doktorāts", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
    Tālr: 64268735

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Naukšēnos atrodas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (adrese: “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244)

Novada aktualitātes

Novada tīmekļa vietnē www.naukseni.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.