Publikācijas datums

26.06.2019.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

2019. gada 12.jūlijs, plkst.16.00

Izsludinājuma nosaukums

Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2021.

Saistošie dokumenti


Ja pretendentam nepieciešams apliecinājums no Nodarbinātības valsts aģentūras par pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, lūgums paņemt līdzi sagatavotu pavadvēstuli.

Ja pretendents piedāvājumu iesniedz papīra formātā, ierodoties NVA, K.Valdemāra ielā 38 k-1, lūdzam zvanīt pa tālruni 67021827.


Kontaktpersona:
Agnese Jēkabsone
agnese.jekabsone@nva.gov.lv