Markuss Kalvāns, kurš šogad absolvēja Dricānu vidusskolas 12.klasi, jau trešo gadu vasaras brīvlaikā strādā Dricānu pagasta zemnieku saimniecībā “Vējava”, kur guvis lielu pieredzi par lauksaimniecības dzīvi, tehniku un savstarpējo sadarbību. Praktiska darbošanās zemnieku saimniecībā ir milzīga dzīves pieredze. Darba pienākumi ir dažādi - gan interesanti, gan sarežģīti. Markuss piedalās gan lopbarības sagatavošanā, gan lauku apstrādē, gan lauku sētas sakopšanas darbos.
Markusam iegūtā darba pieredze ir likusi saprast, cik svarīgi ir visu darīt atbildīgi un mērķtiecīgi.