Madonas filiāle

Lubānas novads

Novada tīmekļa vietne:    

www.lubana.lv

Informācija par novadu: : Lubānas novads ir pašvaldība Vidzemes austrumu daļā, Tajā apvienota Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts. Lubānas novads robežojas ar 4 novadiem: Gulbenes, Rugāju, Balvu un Madonas. Novada administratīvais centrs atrodas Lubānā. Attālums no Lubānas līdz galvaspilsētai Rīgai ir 208 km.

 

Iedzīvotāju skaits 2019.gada sākumā : 2 226, t.sk. Lubānā 1 554
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 1 372

tabula

Datu avots : Centrāla statistikas pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra

 

Darba iespējas novadā
Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Lubānas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portāls, kur pieejami dažādi atlases kritēriji, piem., vieta un darbības joma.

 

2019. gadā NVA Madonas filiālē tika reģistrētas 1066 vakances. No tām vairums vienkāršajās profesijās un iekārtu un mašīnu operatori , pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki , kvalificēti amatnieki un strādnieki. Papildus informācija par brīvajām darbavietām pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Vairāk nekā puse no visiem Lubānas novada uzņēmējiem darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, no kuras dominējošā joma ir augkopība, lopkopība, medniecība, mežsaimniecība, mežizstrāde un zivsaimniecība, nākošā vairāk pārstāvētā nozare ir tirdzniecība un apstrādes rūpniecība, kur dominē koksnes un koka izstrādājumu ražošana. Atbilstoši Lubānas novada lielākie uzņēmumi nodarbojas ar mežistrādi, kokapstrādi, tirdzniecību un lauksaimniecisko ražošanu. Labs potenciāls ir tūrisma nozarei, īpaši, medību tūrismam, kurš jau šobrīd ir attīstīts starptautiskā līmenī, tāpat ūdens tūrismam, t.sk. laivošana, makšķerēšana, un aktīvai atpūtai dabā – dabas takas, putnu vērošanas vietas, u.c. Svarīgs faktors tūrisma aktivitātei un attīstībai ir Lubānas novada amatnieku, radošo darbnīcu darbība un piedāvājums. Perspektīvas lauksaimniecības nozares ir arī biškopība, aitkopība, augļkopība, kā arī netradicionālās nozares – sēņu, dzērveņu audzēšana, bioloģiskā lauksaimniecība.

 

Lubānas novada uzņēmumi ar vislielāko apgrozījumu:
SIA "Holzwerke Lubāna" (kokapstrāde), SIA “Lubānas patērētāju biedrība” (tirdzniecība), SIA Klāni A (Neapstrādāti kokmateriāli), SIA VELGA (Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku), SIA Dastikar (Neapstrādāti kokmateriāli), SIA "Lubānas aptieka" (farmācija), SIA RKS plus (Pārējie citur neklasificēti specializētie būvdarbi), SIA "Lubānas KP" (komunālie pakalpojumi) , SIA Lubauto (Pasažieru pārvadājumi), SIA "Hereford Agro" (liellopu audzēšana), SIA JIKEL (Mežizstrāde) , ZS "Bļodāri" (laukkopība), SIA DN 15 (Santehnikas, siltumierīču un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanas darbi), SIA DAINA 2 (Automobiļu apkopes un remonta pakalpojumi), ZS “Kalnastradi”(jauktā lauksaimniecība), SIA Alegri (Pārējais pasažieru sauszemes transports), SIA SMG Projekti (Inženiertehniskie pakalpojumi un ar tiem saistītie tehnisko konsultāciju pakalpojumi ), ZS Ceriņi (lauksaimniecība, medniecība un ar to saistīti pakalpojumi), SIA TŪJAS-4 (Neapstrādāti kokmateriāli)

 

Vidējā bruto darba alga Lubānas novadā (2019.gadā):

  • EUR 705 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Novada mājas lapā iedzīvotājiem un citi interesentiem ir pieejama aktuālā informācija par novada teritoriālo attīstību. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

 

Sadzīves apstākļi
Izglītība

Iizglītība tiek nodrošināta Lubānas vidusskolā, Meirānu Kalpaka pamatskolā, Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši", Lubānas Mākslas skolā. Lubānas novadā darbojas arī Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas filiāle.

 

Sports

Novadā ir pieejama skolu sporta infrastruktūra (sporta zāles, laukumi, skrejceļi u.c.), Lubānas vidusskolas telpās ir ierīkota trenažieru zāle. Iecienītākie sporta veidi novadā ir basketbols, volejbols (vasaras sezonā darbojas pludmales volejbola laukumi), futbols, hokejs (ziemā), distanču slēpošana un orientēšanās, tiek attīstīta arī šaušana ar loku mērķī.

 

Sociālā un veselības aprūpe

Lubānas novadā veselības aprūpi nodrošina ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības prakse, Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs. Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var vērsties pie ģimenes ārstiem un feldšeriem.

 

Kultūrvide un kultūra

Lubānas novada teritorijā ir saglabāta latviskā kultūrvide un ainava, kuru raksturo vidzemnieku viensētu grupas, dižkoki, kultūrvēsturiskie pieminekļi. Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas ēka, tajā esošās ērģeles un vitrāžas ieguvušas valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu. Novadā darbojas privātais operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālais muzejs ,,Vecais Ceplis", izveidots un aktīvu darbību veic Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs.
Lubānas novada kultūrizglītības iestādes nodrošina iespēju robežās profesionālās mākslas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošina iedzīvotāju dalību valsts un pilsētas svētku (piem., Aiviekstes svētki), kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisēs, veicina kultūras vērtību saglabāšanu (piem., Jāni Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgalas”) un pieejamību iedzīvotājiem organizējot koncertus, izrādes un izstādes, kino seansus, atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem. Lubānas novadā darbojas 12 amatiermākslas kolektīvi.

 

Papildu informācija

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast arī informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.