Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolniece Līva piedalījās skolēnu vasaras pasākumā, pildot kioska pārdevējas darba pienākumus Ventspils novada sieviešu biedrībā “Spārni”. Skolniece ieguva savu pirmo darba pieredzi un ir apmierināta ar darba vietu: “Te strādā ļoti atbalstoši, saprotoši darbinieki. Man šī ir pirmā darba vieta, un darba devējs to saprot, tādēļ cenšas man dot vērtīgus padomus, palīdz iegūt labāku darba pieredzi.”


Lai arī nākotnē Līva vēlas strādāt profesijā, kas saistīta ar medicīnu, viņai patika apkalpot klientus, un pārdevējas darbs nesagādāja grūtības. Kioska pārdevējas darba pienākumi bija darbs ar klientiem, asistēšana naudas darījumos un kārtības uzturēšana kioskā. “Galvenais šāda darba ieguvums ir komunikācijas spēju attīstīšana”, atzīst skolniece.

 

Astrīda Kinne, valdes priekšsēdētājas vietniece Ventspils novada sieviešu biedrībā “Spārni”


Astrīda Kinne atzīst, ka Ventspils novada sieviešu biedrības „Spārni” darbības specifika ir saistīta ar tūrismu, kur lielākā tūristu aprite ir vasaras mēnešos, tādēļ biedrība labprāt pieņem darbā skolēnus, jo cita darba ņēmēju piesaiste ar sezonālu raksturu nav tik viegli risināma.


Darba devēja uzskata, ka sniedz pieredzi skolēnam visai dzīvei, tādēļ cenšas ļoti iejūtīgi un atbalstoši iepazīstināt ar darba pienākumiem. Astrīda Kinne saprot, ka skolnieki ir ļoti motivēti strādāt un pārbaudīt savas spējas, taču “neaprakstāms ir skolnieku prieks, saņemot savu darba algu, īpaši pirmo savā mūžā”.


Astrīda Kinne izsaka pateicību Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiāles vadībai un nodarbinātības organizatorei Gitai Dundurei par atsaucību un vienmēr pieejamo informāciju par interesējošiem jautājumiem.