Cēsu filiāle

 

Novada mājas lapa:    

www.ligatne.lv

Līgatne dalās Augšlīgatnē un Līgatnē. Augšlīgatnei cauri iet Pleskavas šoseja. Līgatne no Rīgas atrodas 79 km attālumā, no Cēsīm- 29 km, bet no Siguldas 19km. Novadā atrodas 1 pagasts. Novada administrācija atrodas Līgatnē, bet pagasta pārvalde atrodas Augšlīgatnē. Robežojas ar Siguldas, Krimuldas, Pārgaujas un Amatas novadiem.

tabula


  

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Līgatnes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties  NVA CV un vakanču portālā.

 

2019. gada 12 mēnešos NVA Cēsu filiālē tika reģistrētas 1856 brīvas darba vietas. No tām vairums - 881- kvalificēti amatnieki un strādnieki; 345-vienkāršās profesijās; 260- iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; 142-pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 51- vecākie speciālisti, vadītāji – 21. Plašāka informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Līgatnes novadā visvairāk uzņēmumi darbojas būvniecības un kokapstrādes nozarēs.
Līgatnes novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu: SIA „Eco house industries” (namdara un galdniecības ražošana), A/S „Līgatnes nami” (dažādi pakalpojumi) „GB Alianese ”(mazumtirdzniecība), ”SIA Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, SIA SIA „EHI-Norway” (ēku būvniecība), SIA „Līgatnes komunālserviss” (dažādi darbības virzieni), SIA „Ģenerāluzņēmējs” (ēku būvniecība), SIA „JUDI-L” (kravu pārvadājumi), Līgatnes pagasta zemnieku saimniecība „Briežkalni” (lauksaimniecība).
Populāri novada uzņēmumi: SIA „Līgatnes vīna darītava” (alkoholisko dzērienu ražošana), SIA „Stone factory” (akmens apstrāde), SIA „Herbe” (kaltēti augu valsts produkti).

 

Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Līgatnes novadā (2019.gadā):

  • EUR 818 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 776 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 778 (Pašvaldības struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Līgatnes novadā izglītības apguvi nodrošina Līgatnes novada vidusskola, Augšlīgatnes jaunā pamatskola, Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde un Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi’’. Interešu izglītību iespējams apgūt Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā, Līgatnes novada sporta centrā un Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrā.

 

Līgatnes novadā veselības aprūpi nodrošina Līgatnes pilsētas veselības centrs, SIA „Dinas Puhartes doktorāts”, SIA Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, PA „Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrs”, Zobārstniecības kabinets „Dia Dent”. Sociālos pakalpojumus nodrošina Līgatnes novada Sociālais dienests, kurš sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.