Novada tīmekļa vietne:    www.lielvarde.lv

Informācija par novadu  

Lielvārdes novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidu daļā. Lielvārdes novadā apvienots Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pagasts un pilsēta. Administratīvais centrs – Lielvārdes pilsēta. Novadu šķērso galvenais valsts autoceļš A6 „Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki)”. 

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Lielvārdes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/, pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.


2019. gadā NVA Ogres filiālē tika reģistrētas 1237 brīvas darba vietas. No tām vairums – 362 brīvās darba vietas vienkāršajās profesijās, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 225, kvalificēti amatnieki un strādnieki – 239, vecākie speciālisti – 141, speciālisti – 70, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 83.


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Novadā atrodas un aktīvi tiek izmantotas dolomīta, smilts un smilts – grants iegulas. Novads ir nodrošināts ar labas kvalitātes pazemes dzeramā ūdens resursiem. Galvenās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, kā arī specializētie būvdarbi.


Pēc apgrozījuma lielākie novada uzņēmumi ir: Haitek Latvia SIA (lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība), Preiss būve SIA (būvniecība), Preco SIA (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana), MRK Serviss SIA (cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana), BOOZIE SIA (mazumtirdzniecība), DĀNA SIA (būvniecība), KUMELĪTES zemnieku saimniecība (gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība), Minerālmateriālu serviss SIA (grants un smilts karjeru izstrāde), Māris & Co (mazumtirdzniecība), LIELVĀRDES REMTE SIA (tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana), Elama B (degvielas mazumtirdzniecība), Lielvārds SIA (grāmatu izdošana).
Papildus informācija: Lursoft


Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Lielvārdes novadā (2019.gadā):

  • EUR 815 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
  • EUR 913 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 904 (Pašvaldības struktūrās)
  • EUR 681 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde


Sadzīves apstākļi

Lielvārdes novada izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc tajās mācās skolēni arī no apkārtējām pašvaldībām. Novadā ir četras vispārizglītojošās skolas – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Jumpravas pamatskola, Valdemāra pamatskola, Lēdmanes pamatskola un Lielvārdes mūzikas un mākslas skola. Pirmsskolas izglītības apmācību grupas izveidotas Lielvārdes pamatskolā, Lēdmanes pamatskolā un Jumpravas pamatskolā. Profesionālās ievirzes un aktivitātes piedāvā Lielvārdes novada sporta centrs. Aktīvi darbojas pirmsskolas izglītības iestāde “Pūt vējiņi” Lielvārdē.

Lielvārdes novadā sociālos pakalpojumus nodrošina Lielvārdes novada sociālais dienests un Sociālais dienas aprūpes centrs. Ir ģimenes ārstu prakses un aptieka.


Novada mājaslapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Pašvaldība savā mājaslapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājaslapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.