Augstkalnes vidusskolas skolniece Kristiāna nevēlējās savu vasaru izniekot sēžot mājās, bet gan gūt pirmo darba pieredzi. Meitene strādāja par ielu pārdevēju biedrībā "Tērvetes mājražotāji un amatnieki". Viņas darba pienākums bija saldējumu un saldējuma kokteiļu sagatavošana un pārdošana. Kā šķērsli uzsākot darbu jauniete min saldējuma mašīnas darbības iepazīšanu, bet darba devējas vadībā apguvusi kā tikt galā ar iekārtām. Darbā viņai visvairāk patikusi saziņa ar cilvēkiem, bet grūtības sagādājis svešvalodu zināšanu trūkums. Kristiāna vēlētos šeit strādāt atkal, jo ļoti paticis gan darbs, gan darba devēja. Par ko vēlētos kļūt nākotnē viņa īsti vēl nezina, bet sliecas uz žurnālistiku. Šovasar nopelnīto viņa izmantos skolas vajadzībām.

 

Darba devēja Sandra Latiša stāsta, ka vēlējusies dot skolēniem iespēju iegūt zināšanas par uzņēmējdarbību un apzināties savas spējas būt patstāvīgiem. Vakancei meklēts skolēns, kas spētu izprast veicamo darbu un domāt divus soļus uz priekšu. Latiša ir apmierināta, ka pieņēmusi darbā Kristiānu un noteikti vēlētos, lai arī nākamvasar viņa šeit strādātu. Meiteni viņa raksturo kā ļoti atbildīgu, darboties gribošu un apveltītu ar māku uzklausīt. Līdz šim Latiša sadarbojusies ar trim jauniešiem un atzīst, ka visi skolēni nav vienādi: “Katram ir savas ambīcijas. Visu grib ātri, vienkārši. Motivācija viena – nopelnīt naudiņu. Viņi vēl neapzinās cik grūti ir atrast sev interesantu darbu un, ka ir dienas, kad vairāk jāpadarbojas, un ir dienas, kad var mierīgāk darboties.”


Vecākiem un skolām Latiša iesaka radināt bērnus pie darba par kuru nemaksā – piemēram, uzturēt kārtībā darba vietu, būt smaidīgam un laipnam. Tāpat bērniem vajadzētu apzināties kādā sfērā viņi strādā, būt koptiem. “Mācēt redzēt darbu!” uzsver uzņēmēja.