Jēkabpils valsts ģimnāzijas skolniece Krista strādāt vasarās izvēlas, lai nopelnītu naudu un gūtu pieredzi. Šogad viņa vadīja ekskursijas Jēkabpils Vēstures muzejā. Darba devēju meitene raksturo kā ļoti pretimnākošu un saprotošu – sniedzis padomus, lai darbs tiktu izpildīts labāk. Arī kolēģi bijuši saprotoši un izpalīdzīgi. Jaunietei paticis darbs ar cilvēkiem. Nākotnē viņa vēlētos kļūt par sabiedrisko attiecibu speciālisti. Bet šovasar nopelnīto naudu izmantos skolas preču iegādei.


Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe stāsta, ka Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā muzejs iesaistījies, jo tūrisma sezonas laikā nepieciešami papildu darbinieki. Tāpat bijusi vēlme sniegt jauniem cilvēkiem iespēju iegūt darba prasmes un audzināt jauniešos lokālpatriotismu, iemācot pilsētas vēsturi, lai viņi šo informāciju varētu tālāk nodot muzeja apmeklētājiem. Bez pilsētas vēstures pārzināšanas no skolēniem gaidītas arī angļu un krievu valodas zināšanas un labas komunikācijas prasmes. Berķe uzskata, ka tieši valodu zināšanas un arī jaunības degsme ir galvenās jauniešu priekšrocības. Skolēni labi iekļāvušies muzeja kolektīvā un neskaidros jautājumus vienmēr noskaidrojuši no muzeja darbiniekiem. Jauniešiem uzdots iepazīstināt muzeja viesus ar audiogidu un vadīt ekskursijas Krustpils pilī un reizēm arī pilsētā. Muzeja direktore slavē jauno darbinieku lielo atbildības sajūtu pret darba pienākumiem, spēju nenobīties uzrunājot lielu auditoriju un uzmundrināt vienam otru. Arī nākamgad viņus labprāt pieņemtu darbā, jo šogad jau iepazinuši muzeja darba vidi un specifiku, nākamgad skolēni varēs pilnveidot šogad apgūtās zināšanas un prasmes, tādējādi uzlabojot apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti.