Kokneses novads

 

Novada mājas lapa:

www.koknese.lv

 

 

Informācija par novadu

 

Kokneses novads robežojas ar Pļaviņu, Aizkraukles, Ogres, Ērgļu novadiem. Novada kopējā platība ir 360,66 kvadrātkilometri. Iedzīvotāju skaits (01.01.2018.) – 5408. Administratīvais centrs - Koknese - atrodas 100 km no Rīgas, gleznainā Daugavas krastā.


Novada ekonomisko pamatu veido transporta ceļi: Rīga – Daugavpils, Rīga – Ērgļi, autoceļa E22 posms no Tīnūžiem līdz Koknesei, arī dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils. Šobrīd novadā atrodas septiņas izglītības iestādes, kas sniedz pirmskolas, pamatskolas un vidējās izglītības pakalpojumus. Novadā darbojas dažādas biedrības, sieviešu koris “Anima”, pūtēju orķestris, amatierteātris, tautas deju kolektīvi.

  

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide


Kokneses novadā tradicionāli attīstījušās tādas saimniecības nozares kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, biškopība, tirdzniecība.

 

Visā novadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ir vairāk nekā 65 %, kas labvēlīgi iespaido pašvaldības ekonomisko situāciju. No kopējās novada lauku zemju platības (46 492,33 ha) 47% aizņem meži, 38 % veido lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 4 % sastāda purvi un 4% - ūdensobjektu zeme.

 

Visā novadā kopumā reģistrēti 464 uzņēmumi un biedrības (Pēc Lursoft datiem uz 2013.gada septembri). Sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām procentuāli vislielāko daļu veido zemnieku saimniecības (219) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību (132). Vēl novadā reģistrēti 25 individuālie komersanti, 1 pilnsabiedrība.

 

Galvenās lauksaimniecības nozares Kokneses novadā ir lopkopība (piena lopkopība un gaļas liellopu audzēšana), graudkopība, dārzeņu un lopbarības augu audzēšana. Kokneses novads līdz ar novada domes 2009. gada lēmumu ir pasludināts par brīvu no ģenētiski modificētiem organismiem. Novadā ir salīdzinoši liels skaits bioloģisko saimniecību. Pēc 2011. gada datiem ir reģistrētas 33 bioloģiskās saimniecības.


Kokneses novadā ir labi attīstīta tirdzniecības un pakalpojumu sfēra. Rūpniecisko ražošanu lielākoties pārstāv kokapstrādes uzņēmumi, pārtikas un būvmateriālu ražošanas uzņēmumi. Pakalpojumu sfēru pārstāv uzņēmumi, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem, sabiedrisko ēdināšanu, skaistumkopšanas un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, auto remontu, apģērbu šūšanu u.c.


Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pārtikas ražošana – Kokneses pagastā: Z/S „Sietiņi”, gaļas pārstrādes uzņēmums SIA „Lejas – Rozes”, SIA „Bormaņi”, SIA „Kokneses beķereja”, Z/S „Kalnavoti”; Bebru pagastā: Z/S „Vecsiljāņi”, Z/S „Pilslejas”, Z/S „Tīrumnieki”, Z/S „Cenši”, Z/S „Lejas Vēži”; Iršu pagastā: Z/S „Zemītes”, Z/S „Zemitāni”, Z/S „Dūjas”.


Tirdzniecība – SIA „Pakavs”, SIA „ZIEDI”, SIA „Vējkalni – MIKI”, SIA „Ataudze”, SIA „Kokneses dārzniecība”.
Pakalpojumi – SIA „EIDZ”, SIA „BRIEŽKALNI” (kravu pārvadājumi), SIA „Hanza-elektro”, SIA „Online Tehnika”, SIA „KOKNE” (sabiedriskā ēdināšana).


Ražošana – kokapstrādes ražotne SIA „Pallogs”, kūdras ieguves un pārstrādes ražotne SIA „Kūdras enerģija”, sauso būvizstrādājumu ražotne SIA „Baumit – Baltikum”, kokapstrādes ražotne SIA „Baltpal”, SIA „SAKVAR”.
Celtniecība – SIA „Pērles Būve”, SIA „Roplainis”, SIA „VOLBER”.
Mežizstrāde – SIA „J & E Īpašumi”, SIA „Timber Rosso”, SIA „GUCULS”.

 

Uzņēmējdarbības attīstību Kokneses novadā sekmē vairāki faktori:

  • izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums (100 km līdz galvaspilsētai Rīgai);
  • daudzveidīgie dabas resursi (upes Daugava un Pērse, lauksaimniecības zemes, meži, kūdras atradnes);
  • kultūrvēsturiskais mantojums (Kokneses pilsdrupas, Likteņdārzs u.c.);
  • infrastruktūras pieejamība.


Transports un infrastruktūra:

  • Galvenā maģistrāle A6 Rīga – Daugavpils
  • Dzelzceļa līnija Rīga – Daugavpils
  • Starptautiskas nozīmes autoceļš E22 Rīga (Tīnūži) – Koknese jeb Maskavas maģistrāle
  • Maģistrālais gāzes vads Rīga – Daugavpils
  • 110 kV elektrolīnija

 

Iespēja ievietot informāciju par savu uzņēmumu

Lai veicinātu novada uzņēmumu un saimniecību atpazīstamību un reklamētu to ražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus, Kokneses novada dome piedāvā bezmaksas iespēju ievietot informāciju par Jūsu uzņēmumu Uzņēmējdarbības sadaļā interneta mājas lapā www.koknese.lv


Šī iespēja attiecas arī uz pašnodarbinātajiem, individuālā darba veicējiem un piemājas lauku saimniecībām, kas vietējiem iedzīvotājiem vēlas piedāvāt savā saimniecībā audzētos lauku labumus.

 

Plašāka informācija

Novada mājas lapā var iegūt informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija par uzņēmumiem m pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi.

 

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs.


Perspektīvākās nozares un lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma Kokneses novadā.