Jēkabpils pilsēta

Pilsētas mājas lapa:    

www.jekabpils.lv

 

 

Informācija par pilsētu
Jēkabpils pilsēta ir viena no deviņām Latvijas republikas nozīmes pilsētām. Pilsēta, kādu to pazīstam šodien, izveidojusies tikai 1962. gadā pēc jauna tilta pār Daugavu izbūves, apvienojot Krustpili Daugavas labajā krastā un Jēkabpili kreisajā krastā. Latvijas Republikas nozīmes pilsētas statuss Jēkabpilij piešķirts 2009.gadā saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. Tādējādi Jēkabpils ir kļuvusi par nacionālas nozīmes attīstības centru. Jēkabpilī krustojas valsts galvenās tranzīta dzelzceļa līnijas, kurām ir starptautiska nozīme. Latvijas ietvaros šīs līnijas savieno Jēkabpili ar Rīgu, Jelgavu, Rēzekni un Daugavpili. Krustpils stacija uz šīm maģistrālēm ir svarīgs transporta mezgls, kas apstrādā kravas un sadala transporta plūsmas pirms galamērķiem. Jēkabpils atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Zemgales plānošanas reģionā.


Iedzīvotāju skaits: 22188 cilvēki.
Iedzīvotāji darbspējas vecumā: 13777 cilvēki. (2018, CSP)

 

 

 

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Jēkabpils pilsētas vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2018. gada 1. pusgadā NVA Jēkabpils filiālē tika reģistrētas 155 brīvas vakances. No tām: 31 – vienkāršas profesijas; 1 – kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieks; 23 – pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki; 7- vecākie speciālisti; 6 – speciālisti; 27 – kvalificēti strādnieki un amatnieki; 15 – kalpotāji; 35 – iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; 10 – vadītāji.
Darbības jomas ar lielāko darba ņēmēju skaitu ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi, būvniecība, ēdināšanas pakalpojumi, kokapstrāde un apstrādes rūpniecība.

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Jēkabpils novadā (2018. gada 1.ceturksni):

  • 806 EUR ( Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu<50);
  • 841 EUR (Sabiedriskajā sektorā);
  • 847 EUR (Vispārējās valdības sektorā);
  • 765 EUR (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Jēkabpils pilsētas ekonomisko profilu veido nozares, kurās kā produkcijas ražošanas izejviela tiek izmantots pilsētā vai tās apkārtnē esošās dabas bagātības, tas ir, pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, būvmateriālu ražošana, būvniecība u.c;
Nozares, kuru attīstībai pilsētā ir vēsturiski izveidojies pamats – attīstībai piemērota infrastruktūra, uzkrātas zināšanas un pieredze, kā arī izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta, piemēram, apģērba ražošana, transports un loģistika, enerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem u.c.
Nozares, kuras sniedz komercpakalpojumus ražojošajām nozarēm, piemēram, tādus pakalpojumus, kā grāmatvedība, IT pakalpojumi, tehnikas apkope un serviss, vairumtirdzniecība, finanses un apdrošināšana u.c.;
Nozares, kuras veicina vispārēju interesi par pilsētu, mudina uz viesošanos tajā un tajā ražoto preču un sniegto pakalpojumu iegādi, piemēram, – tūrisms, atpūta, kultūra, sports un izklaide.
Nozares, kuras sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, piemēram, apmācības, sadzīves pakalpojumi, veselības un skaistumkopšanas pakalpojumi, sabiedriskā ēdināšana, mazumtirdzniecība u.c.
Pilsētā ir pieejamas vairākas teritorijas ražošanas attīstībai. Nozīmīgākās rūpnieciskai ražošanai piemērotās, ar kvalitatīviem tehniskās infrastruktūras pieslēgumiem nodrošinātās platības pārsvarā izvietotas pilsētas Ziemeļaustrumos, līdzās dzelzceļam un nozīmīgākajiem autoceļiem, kuru tuvums piešķir šīm teritorijām papildus priekšrocības ar rūpniecisku objektu izvietošanai.

 

Lielākie uzņēmumi Jēkabpils pilsētā:
„OŠUKALNS” SIA, „Jēkabpils kokapstrāde”, „Jēkabpils PMK” SIA, „DEVONA” SIA, „Jēkabpils reģionālā slimnīca” SIA, „GEFA LATVIJA” SIA, „Viadukts” SIA, „LC būve” SIA, „SILPEC” SIA, „Jēkabpils siltums” SIA, „Krustpils”, SIA, „Ošukalns celtniecība” SIA, „JĒKABPILS PAKALPOJUMI’ SIA, „BRĒĶU STUNDENTI” SIA, „KARA V” SIA, „MARGRET” SIA.
 

 

Sadzīves apstākļi

Izglītība tiek nodrošināta Jēkabpils pamatskolā, 4 vidējās izglītības iestādēs (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2. vidusskola, Jēkabpils 3. vidusskola un Jēkabpils vakarskola), 6 pirmsskolas izglītības iestādēs, Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolā, Jēkabpils mākslas skolā, Jēkabpils sporta skolā. kā arī darbojas Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.
Vairāk informācijas https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izglitibas-iestades.


Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā atrodas profesionālās izglītības iestāde Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Baltijas Starptautiskā akadēmijas Jēkabpils filiāle un Latvijas Universitāte Jēkabpils filiāle.

 

Pilsētā darbojās Jēkabpils sporta centrs. Sporta bāzēs risinās vietējā, valsts un starptautiska mēroga sacensības dažādos sporta veidos vairākās vecuma grupās. Ar dažādiem sporta pasākumiem tiek veicinātas un nodrošinātas fiziskās aktivitātes visām iedzīvotāju kategorijām. Sporta centrā ir pieejams Jēkabpils stadions, kurā tiek piedāvāts kvalitatīvs skrejceļš, sporta spēļu laukumi, ielu vingrošanas laukums, skeitparks, ziemā slidotava, trenažieru zāle. Meža parka ,,Veselības taka’’ ir atvērta visiem interesentiem, kurā iespējams brīvi, aktīvi, veselīgi pavadīt savu brīvo laiku. Gada garumā Mežaparkā noris dažādu sporta veidu aktivitātes, sporta dienas, tūrisma un orientēšanās sacensības.

 

Sociālā un veselības aprūpe

Pilsētā darbojas Jēkabpils pilsētas Sociālais dienests, kurā ir BEZMAKSAS informatīvais tālrunis 80020091. Zvanot uz šo tālruni varat saņemt informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Jēkabpils pilsētā.Jēkabpils reģionālā slimnīca sniedz sekundāro veselības aprūpi – specializētu ambulatoro un/vai stacionāro veselības aprūpi, kas ir orientēta uz neatliekamu, akūtu un plānveida medicīnisku palīdzību – ātru un kvalitatīvu diagnostiku, intensīvu ārstēšanu un rehabilitāciju ar mērķi maksimāli ātri un kvalitatīvi panākt pacienta izveseļošanos vai samazināt slimības izpausmes līdz tādai pakāpei, kad ir iespējama tālāka ārstēšana primārās veselības aprūpes sistēmā.

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā http://www.jekabpils.lv var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast arī informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.