Jaunumi
Ziedi

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) godināja savus labākos darbiniekus. 

NVA direktore Evita Simsone savā vēstulē iestādes darbiniekiem raksta: “Ik gadu šajā svētku laikā gan pārvaldē, gan  filiālēs mēs pulcējāmies kopā, lai kolēģu lokā nosvinētu mūsu valsts neatkarības dienu, atskatoties uz paveikto un lepojoties ar savu ieguldījumu Latvijas labā. Šogad, ārkārtējās situācijas apstākļos, svētku kopā sanākšana nav iespējama, taču tas nevar mazināt svētku noskaņojumu, mūsu lepnumu par savu darbu un prieku par savu valsti! Darbs Nodarbinātības valsts aģentūrā ir ļoti atbildīgs un patriotisks, jo ikviens no mums ik darba dienu veicina Latvijas izaugsmi, īstenojot iestādes misiju -  sekmēt bezdarbnieku un darba meklētāju nodarbinātības iespējas un palīdzēt darba devējiem atrast nepieciešamos darbiniekus. Katras valsts iestādes darba kvalitāte ir atkarīga no tās darbinieku ieguldījuma kvalitātes, no godprātīgas attieksmes pret darbu, savas misijas apzināšanās, vēlmes izcili veikt savus darba pienākumus. Paldies ikvienam Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekam, kas ir mūsu iestādes un mūsu valsts patriots! Paldies par godprātīgu  darbu un izturību šī gada grūtajos ārkārtas apstākļos! Lai vienmēr darbā ir degsme, iedvesma un sajūta, ka mēs strādājam Latvijai! Jaukus un pacilājošus valsts svētkus!”

Par nozīmīgu ieguldījumu Nodarbinātības valsts aģentūras attīstībā, nodarbinātības jomā, NVA tēla veidošanā un popularizēšanā Atzinības rakstus saņēma:

 • Ogres filiāles ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" koordinējošā eksperte Anita Ikauniece;
 • Balvu filiāles ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" koordinējošais eksperts Armands Zujevs;
 • ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” vecākā eksperte Elīna Bērziņa;
 • Bauskas filiāles vadītāja Igunda Bēmane;
 • Liepājas filiāles nodarbinātības organizatore Irēna Māliņa;
 • Madonas filiāles nodarbinātības organizatore Lilita Pavloviča;
 • Ventspils filiāles nodarbinātības organizatore Linda Samorukova;
 • Limbažu filiāles karjeras konsultante Ramona Kočāne.

Par priekšzīmīgu amata pienākumu izpildi, veicinot NVA attīstību, Pateicības rakstus saņēma:

 • Kuldīgas filiāles ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" koordinējošā eksperte Agnese Upleja;
 • Valmieras filiāles vadītāja Agra Spurdziņa;
 • Ventspils filiāles ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” koordinējošā eksperte Anita Heiberga;
 • Siguldas filiāle nodarbinātības aģente Dace Taube;
 • Jelgavas filiāles nodarbinātības organizatore Dzintra Ozola;
 • NVA Ogres filiāles ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" koordinējošā eksperte Ilze Veide;
 • Informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājs Ivars Kukainis;
 • Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vecākā eksperte Kristīne Škorņika;
 • Grāmatvedības departamenta Struktūrfondu projektu uzskaites nodaļas ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" vecākā grāmatvede Lilita Eglīte;
 • Siguldas filiāles vadītāja Santa Brauere;
 • Finanšu vadības departamenta Resursu un dokumentu pārvaldības nodaļas automobiļa vadītājs Uldis Vilciņš.

Savā apsveikuma vēstulē darbiniekiem, kuri saņēma Atzinības un Pateicības rakstus, NVA direktore Evita Simsone uzsver: “Iestādes darba kvalitāti un reputāciju veido cilvēki, kas šajā iestādē strādā. Savā darbā mēs pārstāvam valsti, un mūsu attieksme, kompetence, rīcība un profesionalitāte klienta vai sadarbības partnera acīs veido viedokli par Latvijas valsts pārvaldes institūciju darbu un tā kvalitāti.”

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienai vairāki nozares darbinieki saņēma Labklājības ministrijas (LM) Atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu sociālās jomas attīstībā.

Labklājības ministrijas Atzinības rakstus saņēma arī  pieci NVA darbinieki:

 • NVA Rēzeknes filiāles koordinējošā eksperte Ina Koscika;

 • NVA Saldus filiāles vadītāja Inta Briede;

 • NVA direktora vietniece Kristīne Stašāne;

 • NVA  Madonas filiāles vadītāja Lidija Kraukle;

 • NVA Alūksnes filiāles vadītāja Virgīnija Veļķere.