Jaunumi
ESF logo, tekstuāls saturs, foto: dators

Vizuālo elementu ansamblis

ESF projekta Nr.7.1.2.2./16/001 “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” ietvaros

Lai izzinātu aktuālo situāciju darba tirgū un tendences darba spēka piesaistē un noturēšanā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 8.jūnija līdz 30.septembrim rīko darba devēju aptauju, kas norisinās četros ekspresaptauju posmos: “Darba devējiem nepieciešamās prasmes”, “Tehnoloģiju ietekme uz darbaspēku nepieciešamību”, “Trešo valstu pilsoņu piesaiste darba tirgum”, “Darbaspēka piesaiste”. Aptauju NVA uzdevumā veic tirgus un socioloģisko pētījumu uzņēmums “RAIT Custom Research Baltic”.

1.augusta sākas un līdz 30.septembrim ilgs darba devēju ekspresaptauju ceturtais posms “Trešo valstu pilsoņu piesaiste darba tirgum”. Ekspresaptaujas gaitā lūgsim darba devējus atbildēt uz jautājumiem par trešo valstu pilsoņu nodarbināšanas iemesliem un pieredzi: kādēļ tiek piesaistīti viesstrādnieki; kādas procedūras darba devējs izmanto, lai uzņēmumam piesaistītu trešo valstu pilsoņus; kādās profesijās viesstrādnieki tiek nodarbināti; kā darba devējs vērtē trešo valstu pilsoņu nodarbinātības procesu un nosacījumus; kāda ir trešo valstu pilsoņu darba kvalitāte u.c.

Ekspresaptauju veicēji ar darba devējiem sazinās un jautājumus uzdod gan elektroniski, gan pa tālruni.  Aicinām darba devējus piedalīties aptaujā un sniegt atbildes uz jautājumiem! Ekspresaptauju rezultāti  tiks izanalizēti, apkopoti un publicēti NVA vietnē.

Atgādinām, ka no 8.jūnijā līdz 29.jūlijam norisinājās pirmais ekspresaptauju posms “Darba devējiem nepieciešamās prasmes”. Aptaujas dalībniekus aicinājām atbildēt uz  jautājumiem par darbinieku apmācības un prasmju pilnveides iespējām, mācību nodrošināšanu atbilstoši darba tirgus vajadzībām, mācībām atvēlēto budžetu un valsts piedāvātā mācību atbalsta izmantošanu. 

4.jūlijā sākās un līdz 12.augustam turpināsies otrais ekspresaptauju posms “Tehnoloģiju ietekme uz darbaspēku nepieciešamību”. Aicinām darba devējus atbildēt uz aptaujas jautājumiem par tehnoloģiju ieviešanu darba procesu uzlabošanai: kādi ir uzņēmuma plāni jaunu tehnoloģiju ieviešanā; vai uzņēmums ir izmantojis valsts atbalstu darbinieku prasmju pilnveidē; vai tehnoloģiju ieviešana palielina vai samazina nepieciešamību darbinieku piesaistē u.c.

No 11.jūlija līdz 9.septembrim norisinās trešais ekspresaptauju posms “Darbaspēka piesaiste”. Darba devēji tiek aicināti atbildēt  uz jautājumiem par brīvajām darbavietām: cik brīvu darbavietu šogad ir bijis; vai bija grūti atrast darbiniekus un kādās profesiju grupās; vai darba devēji ir izmantojuši NVA piedāvātos pakalpojumus personāla piesaistīšanai.