Bezdarbnieki Informācija presei
Atbalsts reģionālajai mobilitātei. Citāts

Lai bezdarbnieki, kuri nevar atrast darbu savas dzīvesvietas tuvumā, darba tiesiskās attiecības  varētu uzsākt citos Latvijas pagastos, novados vai pilsētās, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) attālāk no dzīvesvietas nodarbinātajiem piedāvā transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju darba attiecību sākumposmā.

Šogad pieprasījums pēc NVA reģionālās mobilitātes atbalsta ir būtiski palielinājies. Ja 2021.gada 12 mēnešos mobilitātes atbalstam bija pieteikušies un to saņēma  213 nodarbinātie, tad 2022.gada 8 mēnešos - 661 nodarbinātais: 640 pieteikuši transporta izdevumu kompensāciju, bet 21 – īres izdevumu kompensāciju.  Šogad visvairāk NVA reģionālās mobilitātes atbalsta pasākuma dalībnieku ir Kurzemē (193) un Latgalē (185), tad seko Vidzeme (168), Zemgale (84) un Rīgas reģions (31).

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Šādi atbalsta pasākumi ir labs praktisks pienesums plaši daudzinātajai tematikai par nodarbinātības veicināšanu reģionos, lai darba ņēmēji varētu vieglāk adaptēties pēc darbā iekārtošanās un darba devēji iegūt pieeju plašākam darba roku pulkam. Lieliska iniciatīva, ko turpināsim!”

Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes pasākumā iesaistīties un saņemt NVA atbalstu ir ļoti vienkārši. Ja NVA  reģistrēts bezdarbnieks ir atradis darbu vismaz 15 kilometru attālumā no dzīvesvietas, noslēdzis darba līgumu vismaz uz sešiem mēnešiem, bet darba alga nepārsniedz trīs minimālo mēnešalgu apmēru, viņam jāsazinās ar NVA filiāli un jāpiesakās mobilitātes atbalsta saņemšanai. Nodarbinātā dzīvesvietai jābūt deklarētai vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainītai vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai pirmo reizi deklarētai Latvijas Republikā.  Ja tiek pieprasīta transporta izdevumu kompensācija, darba vietai jābūt ne vairāk kā 110 kilometru attālumā no deklarētās dzīves vietas.

Pieteikums reģionālās mobilitātes atbalstam jāiesniedz NVA filiālē 10 darba dienu laikā no darba uzsākšanas dienas. Klientu ērtībām iesnieguma forma finanšu atlīdzības saņemšanai un pieteikšanās instrukcija “Solis pa solim” atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Mobilitātes atbalsts darba attiecību uzsākšanai”.

Atlīdzības summa dzīvojamās telpas īrei ir līdz 600 eiro četru mēnešu laikā, nepārsniedzot 150 eiro mēnesī. Savukārt transporta izdevumu kompensācijas apmērs ir līdz 7 eiro dienā. Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes atbalstu NVA piedāvā kopš 2013.gada, un gadu gaitā tas tika pilnveidots. Arī tagad, ņemot vērā izmaksu pieaugumu, NVA  plāno paaugstināt atbalsta apmēru transporta izdevumiem līdz 10 eiro dienā, bet īres izdevumiem līdz 200 eiro mēnesī.

Šogad NVA ir paplašinājusi reģionālās mobilitātes atbalstu un piedāvā to ne vien darba ņēmējiem, bet arī darba devējiem. Darba devēji, kuri nodarbina attālāk dzīvojošu darbinieku un paši nodrošina viņam nokļūšanu no dzīves vietas līdz darba vietai un atpakaļ vai izmitināšanu darba vietas tuvumā, arī var saņemt finanšu atlīdzību transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai. Vairāk par to lasiet NVA tīmekļvietnes sadaļā “Atbalsts reģionālajai mobilitātei darba devējam