Jaunumi

Nevarot atrast darbu tuvumā savai dzīvesvietai, Nodarbinātības valsts aģentūra nodarbināto reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumā bezdarbniekiem sniedz transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu daļēju kompensāciju, ja darbu ir izdevies atrast tālāk no mājām. Tagad mobilitātes atbalsta programma ir pieejama ne vien darba ņēmējiem, bet arī darba devējiem, pavisam nesen ir atvērta jauna mobilitātes atbalsta programma tieši uzņēmējiem, kuri saviem darbiniekiem nodrošina nokļūšanu uz darbavietu vai nodrošina dzīvesvietu. 

Ja persona ir bijusi reģistrēta bezdarbnieka statusā, un darba vietu ir atradusi vismaz 15 kilometru attālumā no mājām, pirmos četrus mēnešus mobilitātes atbalsta pasākumā ir iespēja saņemt transporta izdevumu segšanai 7 eiro dienā vai, ja vietā, kur atrast darbs nākas īrēt dzīvesvietu, kompensāciju īres izmaksām, nepārsniedzot 150 eiro mēnesī. Jāteic, visaktīvāk personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākums tiek īstenots Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālē, apliecina filiāles vadītāja Ināra Ducsaliete.  

„Ja mēs skatāmies Latvijas griezumā, tad mēs redzam, ka Rēzeknes filiālē šis skaitlis ir vislielākais. Un šajā gadā mēs esam iesaistījuši mobilitātes pasākumā jau 57 cilvēkus.”

Mobilitātes atbalstu var pieprasīt desmit dienu laikā pēc iekārtošanās darbā. Cilvēki darbu atrod visdažādākajās pilsētās.

„Ir Rīga, Balvi, Jēkabpils un, protams, visvairāk ir, kad no Rēzeknes novada brauc uz Rēzeknes pilsētu, tai pašā laikā ir no Viļāniem uz Preiļiem vai no viena pagasta uz otru, arī šādi gadījumi mēdz būt.”

Dzintars Drebeinieks ir viens no tiem, kurš saņēma mobilitātes atbalstu degvielas kompensācijai. Vīrietis dzīvo Rēzeknes novadā, taču darbu atrada pilsētā. „Jābrauc man apmēram 26 kilometri.”

Un 26 kilometri ir vien uz vienu pusi. Jābrauc katru dienu, strādā skolā par sētnieku.

„Degviela ir ļoti dārga, ārprāts. Atalgojums arī ir ļoti mazs, kas tas ir 364 eiro mēnesī?”

Tāpēc iespēja pirmos četrus mēnešus saņemt degvielas daļēju kompensāciju bijusi ļoti nepieciešama, esot vien žēl, ka atbalsts nav uz ilgāku laika periodu, piebilst Dzintars. Kopumā Latvijā šobrīd mobilitātes atbalsta pasākums ir kļuvis pieprasītāks, stāsta Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu departamenta direktora vietniece Vineta Leončika.

„Šobrīd izmaksas visam aug, īpaši transporta izdevumiem – degvielai, līdz ar to mēs redzam, ka tieši šogad ir pieaugusi nodarbināto interese par šo pakalpojumu. Mums pieteikumu skaits ir būtiski pieaudzis, salīdzinot ar pagājušo gadu.”

Ja līdz šim atbalsts bija pieejams darba ņēmējiem, tad tagad tādu Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā arī darba devējiem, kuri paši darbiniekus nogādā uz darbavietu vai nodrošina viņiem dzīvesvietu, stāsta vairāk Vineta Leončika.

„Šāds jauns pakalpojums, lai sniegtu atbalstu tiem darba devējiem, kuriem pašiem rodas izdevumi, lai nodrošinātu darbinieku nokļūšanu darba vietā vai izmitināšanu. Atbalstu var saņemt jebkurš komersants, protams, aģentūra arī vērtē, vai šim komersantam nav nodokļu parādu, lai saņemtu atbalstu.

Un atbalsts ir četrus mēnešus no darba attiecību uzsākšanas dienas,

atbalstam ir jāpiesakās desmit dienu laikā kopš darba tiesisko attiecību nodibināšanas ar darbinieku, un darbiniekam pirms tam ir jābūt reģistrētam Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam.”

Tāpat kā strādājošie, tā arī uzņēmēji no Nodarbinātības valsts aģentūras mobilitātes atbalsta programmā saņem transporta izdevumu kompensāciju līdz septiņiem eiro dienā, savukārt telpas īres izmaksu atlīdzība mēnesī ir līdz 150 eiro. Atbalsts ir jauns, pieejams vien pirmās nedēļas, šobrīd notiek uzņēmēju informēšana par pakalpojuma pieejamību, pagaidām gan atbalsts nevienam uzņēmējam nav piešķirts. 

LSM logo

Avots: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/eiro-fokusa/regionalas-mobilitates-atbalsts-klust-pieprasitaks-tas-pieejams-.a162745/