Informācija presei Jaunumi Tiešsaistes
Teksts, logo, zīmējums: klēpjdators, robots un cilvēks

esf logo ansamblis

ESF projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”

Evita Simsone: mūsu labklājības fundaments arī nākotnē būs nodarbinātība

Pulcējot 20 000 skatītājus un kopumā sasniedzot 120 000 cilvēkus sociālajos medijos, izskanējusi nākotnes darba tēmai veltītā starptautiskā tiešsaistes konference The Future of Jobs”. Konferencē 17 vadošie pasaules un vietējo nodarbinātības politiku veidotāji, ekonomisti un pētnieki no Pasaules ekonomikas foruma, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Latvijas Bankas, Stenfordas universitātes, Google, SSE Riga, kā arī Latvijas un Eiropas nodarbinātības dienestu vadītāji dalījās darba tirgus prognozēs, iezīmēja būtiskākos nodarbinātības izaicinājumus un iespējamos scenārijus nodarbinātības risku mazināšanai. Konference vienlaicīgi tika translēta vismaz 15 dažādos plašsaziņas un uzņēmumu kanālos.

Konferencē Valsts prezidents Egils Levits rosināja stratēģisku pieeju nākotnes darba tirgum, ieguldot cilvēku prasmēs un mūžizglītībā un veidojot piemērotu tiesisku ietvaru attālinātam darbam.Vienlaikus  viņš arī uzsvēra, kavaldībai ir jābūt aktīvākai un par politisko prioritāti jāizvirza ieguldījumi iedzīvotāju pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas programmās, kas papildinātu profesionālās izglītības un mācību sistēmas piedāvāto.

Savukārt Eiropas Savienības nodarbinātības dienestu tīkla (PES) priekšsēdētājs Johaness Kofs uzsvēra, ka Nodarbinātības dienestiem ir vairāk jākoncentrējas tieši uz preventīvo darbu, un valstīm ir nopietni jādomā par Nodarbības dienestu kapacitātes stiprināšanu.Tāpat arī Kofs uzsvēra, ka “jau šobrīd ir atsevšķi  labi citu valstu piemēri, kuru piemēram var sekot un būtiska ir spēja ātri pielāgoties situācijai un pārmaiņām.

Konferencē piedaloties arī Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību komisāram Nikolā Šmitam, tika akcentēti sociālās iekļaušanas jautājumi, uzsverot, ka“ikvienam jābūt tiesībām uz mūžizglītību, kā arī jābūt pieejamiem mūžizglītības atbalsta rīkiem un mehānismiem”.

Tāpat arī viņš norādīja uz nevienlīdzības jautājumiem, tostarp atalgojuma ziņā, kas jārisina gan saistībā ar dažādām vecuma grupām, gan dzimumu līdztiesību.

Saskaņā ar Pasaules ekonomikas foruma (PEF) pētījuma prognozēm 60% no profesijām un darbiem, kas būs aktuāli pēc 10 gadiem, šodien vēl neeksistē. Tāpat arī Veselina Stefanova Ratčeva, PEF Pētījumu vadītāja norādīja: “Šodienas darba tirgū 33% no darba paveic tehnoloģijas, mašīnas un roboti. Jau tuvāko piecu gadu nākotnē sagaidām, ka šī proporcija turpinās mainīties un 47% darbus veiks roboti. Lai nākotnē tehnoloģijas izmantotu kā rīku, ikvienam no mums būs jāstrādā pie arvien jaunu prasmju apgūšanas.

Esmu ļoti priecīga, ka esam spējuši pulcēt tik lielu interesi un skatītāju skaitu, lai nodarbinātības tēmai un jautājumiem, kas saistīti ar nākotnes darba izaicinājumiem, veltītu tam nepieciešamo uzmanību. Šobrīd visa pasaule atrodas fundamentālo pārmaiņu epicentrā un nodarbinātības jautājums būs tas, kurš nākotnē noteiks konkrētās valsts konkurētspēju, labklājību, neatkarību,” stāsta Evita Simsone, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore. Mēs ļoti nopietni un šo tēmu raugāmies, tostarp arī apzinoties šī brīža strukturālos izaicinājumus. Tādēļ vēl jo svarīgāk, ka jautājums par stratēģisku nodarbinātības un cilvēkresursu plānošanu kļūst dienaskārtības prioritāti gan valsts, gan privātā sektora līmenī. Ļoti ceram jau tuvā nākotnē nonākt pie praktiskiem soļiem šī jautājuma risināšanā.”

Konferences dalībnieku tiešsaistes prezentācijas angļu un latviešu valodā pieejamas konferences mājaslapā www.futureofjobs.lv

Konferencē uzstājās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits, ES nodarbinātības dienestu tīkla (PES) priekšsēdētājs Johaness Kopfs un Nodarbinātības valsts aģentūras Latvijā direktore Evita Simsone, Luksemburgas Nacionālās nodarbinātības aģentūras direktore Izabella Šlesere, Dānijas nodarbinātības dienesta vadītāja Marija Šakha Vindum un pārstāvji no Somijas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas.

Tāpat jaunāko pētījumu un datu prezentācijās dalīsies Pasaules Ekonomikas foruma vadošā pētniece Veselīna Stefanova-Ratčeva, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vecākais ekonomists Stjēns Brūke un vecākā projektu vadītāja Dr. Pireta Tonūrista, Stenfordas Universitātes datorzinātņu profesors ons Mičels, Google CAE Mārketinga stratēģijas un darbību nodaļas vadītāja Ivana Grbavaca, Cognizant Future of Workcentra vadītājs Bens Brings, Latvijas Bankas padomes loceklis Andris Vilks, Swedbank Grupas Talantu un līderības vadītāja enifera Florido, un Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore Zane Vārpiņa. Diskusiju moderēja Latvijas Universitātes (LU) asociētais profesors Daunis Auers un Zane Čulkstēna, konsultāciju uzņēmuma ERDA vadītāja.

Konferenci rīkoja un atbalstīja

Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts prezidenta kanceleja, Swedbank Latvija, konsultāciju uzņēmums ERDA, tehnoloģiju partneris Tet, LSM.lv, portāls TVNET.


Signe Lonerte, ERDA komunikācijas konsultante, signe.lonerte@erda.lv