Jaunumi
Foto: NVA Ventspils filiāles vadītājai Benitai Saļņikovai pasniegts Labklājības ministrijas Pateicības raksts par ilggadīgu ieguldījumu labklājības nozarē

 Benita Saļņikova NVA strādā kopš 1999.gada, viņas augsti profesionālais darbs sekmējis gan NVA pakalpojumu pilnveidi un bezdarba mazināšanu NVA Ventspils filiāles apkalpošanas teritorijā,  gan ļoti ciešu sadarbību ar darba devējiem, pašvaldībām, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Benitas Saļņikovas vadībā NVA Ventspils filiāle kļuva par vienu no nozīmīgākajām valsts iestādēm Kurzemes reģionā - sabiedrībai atvērtu un klientiem draudzīgu.  

Foto: NVA Ventspils filiāles vadītāja Benita Saļņikova un NVA direktore Evita Simsone