NVA un Google logo, ilustratīvais attēls un un teksts. Apraksts zem attēla.

Lai atbalstītu gan NVA reģistrētos klientus, gan nodarbinātos, kuriem nepieciešams apgūt vai pilnveidot digitālās prasmes, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina sadarbību ar uzņēmumu Google, piedāvājot iespēju bez maksas apgūt darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes. Ja NVA un Google partnerības sākumā piedāvājām iespēju bez maksas apgūt darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes un iegūt profesionālos sertifikātus četrās neformālās izglītības programmās, tad šogad - jau deviņās programmās:

  • IT atbalsts (IT Support); 
  • Lietotāju pieredzes dizains (UX Design); 
  • Datu analīze (Data Analytics); 
  • Projektu vadība (Project Management); 
  • Digitālais mārketings un e-komercija (Digital marketing and e-commerce);
  • Padziļināta datu analīze (Advanced Data Analytics);
  • Uzņēmējdarbības novērtēšana (Business Intelligence);
  • Kiberdrošība (Cybersecurity);
  • Google Mākslīgā intelekta pamati (Google AI Essentials).

Google atbalstīto bezmaksas programmu mācību valoda ir angļu, programmu apguve notiek starptautiskajā atvērto tiešsaistes kursu platformā Coursera. Lai varētu mācīties, ir jābūt datorprasmēm lietotāja līmenī un angļu valodas lasīšanas prasmēm vismaz B1 līmenī.

Pieteikšanās NVA un Google piedāvātajām digitālo prasmju apguves programmām:

Mācības ir jāuzsāk nedēļas laikā no dienas, kad e-pastā saņemta platformas Coursera bezmaksas piekļuve.

Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā NVA reģistrētajiem klientiem jāmācās ne mazāk kā 4 mācību stundas darba dienā, bet nodarbinātām personām - ne mazāk kā 2 mācību stundas darba dienā. NVA var pārtraukt piekļuvi mācību programmai, ja dalībnieks 30 dienas nav piedalījies apmācībās!