Lai atbalstītu darba ņēmējus, kuri Covid-19 pandēmijas dēļ ir zaudējuši vai var zaudēt darbu, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar  uzņēmumu Google NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautām personām piedāvā iespēju bez maksas tiešsaistē pilnveidot digitālās prasmes četrās programmās: "IT atbalsts", "Datu analīze", "Lietotāju pieredzes dizains", "Projektu vadība".

Mācībās tiek aicināti piedalīties NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, kuri statusu ieguvuši Covid-19 pandēmijas laikā. Vienlaikus mācības tiek piedāvātas bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem, kuru darba devējs 2021.gadā ir iesniedzis NVA paziņojumu par kolektīvo atlaišanu vai regulāri sadarbojies ar  NVA personāla atlasē.

Minimālās prasības dalībai apmācībās: vidējā izglītība, datorprasmes lietotāja līmenī, angļu valodas lasīšanas prasmes vismaz B1 līmenī.

Mācības notiek angļu valodā starptautiskajā tiešsaistes izglītības platformā Coursera.

NVA logo, Google logo un teksts