Informācija presei Jaunumi
NVA logo, tekstuāls saturs, fons: Ukrainas karogs

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone:

Paldies visiem tiem gandrīz 900 darba devējiem, kuri jau ir pieteikuši vairāk nekā 7 200 darba vietas Ukrainas kara bēgļiem! Turpmākai sadarbībai ar darba devējiem Nodarbinātības valsts aģentūra pārņem no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras un biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” informāciju par Ukrainas kara bēgļiem piedāvātām darba iespējām. NVA darbinieki informāciju apkopos un  sazināsies ar visiem darba devējiem, lai vienotos par  piedāvāto vakanču pievienošanu NVA datu bāzei un publicēšanu NVA CV un vakanču portālā, kur visas vakances būs pieejamas vienuviet gan NVA darbiniekiem, kuri  konsultēs Ukrainas kara bēgļus, gan darba meklētājiem, kas pametuši Ukrainu un vēlas atrast darbu Latvijā. Latvijas darba tirgus ir atvērts Ukrainas kara bēgļiem.

Tos darba devējus, kuri nepaguva pieteikt savas darba vietas Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vai biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” aptaujā, aicinām pieteikt tās Nodarbinātības valsts aģentūrā!

Vakances NVA darba devēji var pieteikt:

  1. reģistrējot patstāvīgi NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/);
  2. jebkurā NVA filiālē vai klientu apkalpošanas centrā.

Ja vēlaties piedāvāt darba iespēju Ukrainas kara bēgļiem, reģistrējot vakanci NVA CV un vakanču portālā, laukā “Nodarbinātības veids” norādiet kādu no šiem trim atbilstošākajiem veidiem:

  • Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku / Ukraina;
  • Darbinieka amats uz noteiktu laiku / Ukraina;
  • Uzņēmuma līgums / Ukraina.

Savukārt ja piesakāt vakanci NVA klientu apkalpošanas vietā, par to informējiet NVA darbinieku.

Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA vietnē https://www.nva.gov.lv/lv/filiales

Nodarbinot Ukrainas kara bēgļus, darba devējiem jāņem vērā:

  • Ukrainas kara bēgļi darba attiecības var uzsākt tikai tad, kad būs saņēmuši ilgtermiņa vīzu ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam. 
  • Ukrainas kara bēgļus var nodarbināt bez valsts valodas zināšanām, ja tas netraucē darba pienākumu pildīšanu.
  • Nav attiecināma normatīvo aktu par ārzemnieku nodarbināšanu prasība vakanci reģistrēt NVA un nodrošināt darba samaksu, kas nav mazāka par vidējo bruto darba samaksu Latvijā iepriekšējā gadā.

Kā Ukrainas kara bēgļi saņems NVA atbalstu:

  • Jebkura persona var vērsties NVA (klātienē jebkurā NVA apkalpošanas vietā, vienotajā valsts un pašvaldības atbalsta koordinācijas punktā Ukrainas civiliedzīvotājiem Rīgas Kongresu namā vai zvanot NVA).
  • NVA konsultants palīdzēs labākās darba iespējas piemeklēšanā un komunikācijā ar darba devēju.

NVA bezmaksas informatīvais tālrunis - 80200206

#StandWithUkraine