Jaunumi
Vizualizācija "Skolēnu vasaras darbs 2022"

No 1.jūnija līdz 31.augustam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visā Latvijā īsteno skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, darba iespējas valsts līdzfinansētajās darba vietās vasaras brīvlaikā piedāvājot jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.  Pirmo reizi nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā NVA skolēniem piedāvāja pirms 18 gadiem - 2004.gadā, toreiz vasaras mēnešos nodarbinot 3 225 jauniešus. Pasākums uzreiz kļuva ļoti pieprasīts gan skolēnu, gan darba devēju vidū. Šogad NVA sadarbībā ar darba devējiem piedāvā  9692 darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā, tas ir par 2 tūkstošiem darba vietu vairāk nekā iepriekšējā gadā. Piedāvājam ieskatu reģionālo laikrakstu publikācijās par NVA skolēnu nodarbinātības pasākuma norisi šovasar Latvijas novados.

Logo laikraksts Kurzemnieks

26.07.2022

Kristīne Grīnberga

Kad apmierinātas abas puses

Šovasar, strādājot Kurzemniekā, runājos ar jauniešiem, kā viņiem brīvlaikā veicas darbā. Esmu bijusi kafejnīcās, veikalos, Snēpelē pie zirgiem, Latvijas Samariešu apvienībā un vēl, un vēl. Mani pārsteidz sarunas ne tikai ar jauniešiem, bet arī viņu darba devējiem. Biju iedomājusies, ka darba devējiem tas var šķist nenozīmīgi, bet maldījos. Pirmkārt, par skolēnu darbu vasarā gan ar Kuldīgas novada pašvaldības, gan Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu visi kā viens priecājas. No vienas puses, tās ir palīdzīgas rokas, no otras – uzņēmēji apzinās, ka spēj dot jauniešiem pieredzi un zināšanas. Otrkārt, saņēmu tikai pozitīvas atsauksmes: jaunieši ir cītīgi, kārtīgi, uzticami, visu ātri apgūst. Protams, nez vai patiesi ir tā, kā stāsta, vai daži negatīvo pieredzi patur pie sevis. Skolēni gan par iespēju strādāt un nopelnīt priecājas. Sarunās viņi man šķita progresīvi un domājoši. Tas disonē ar daudzreiz dzirdēto, ka jaunieši esot izlutināti, neizdarīgi. Es nevienu tādu nesastapu. Tie, kuri vēlas sākt ko nopietnu, pirmo darba pieredzi iegūst jau laikus. Un katrs cenšas sevis bagātināšanai paņemt, cik vien var. Tas ir tikai apsveicami.

Skolēni mēnesi strādā pieaugušo darba stundas

Katru vasaru Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedz iespēju jauniešiem no 15 līdz 20 gadiem strādāt. Šovasar kafejnīcās, pašvaldības iestādēs, zemnieku saimniecībās un biedrībās strādā 165 cilvēki no Kuldīgas novada. (..)

Alsungas tējas namiņa Sapņotava vadītāja Dace Oberšate-Veisa stāsta, ka ar NVA atbalstu jauniešiem darbu dod otro gadu. (..)Viņa aģentūras darbiniekus slavē, jo tie esot pretimnākoši, daudz ko mācoties kopā ar uzņēmējiem. Valsts atbalsts esot tikai viens no ieguvumiem. Šādi var atbalstīt Alsungas jauniešus. „Tas ir sociāls labums, ka varam nodarbināt vietējos, palīdzēt materiāli un dot zināšanas,” tā programmu vērtē Dace. Turklāt iespējams, ka tā Sapņotavā tiek pamācīti nākotnes pastāvīgie darbinieki. Bet tie, kuri atgriezušies no iepriekšējā gada, izaugsmi turpina un latiņu ceļ augstāk. (..) Dacei radusies svarīga atziņa: jaunieši apgūst ne tikai viesmīlību, bet arī attieksmi pret darbu jeb darba ētiku, kas noderēs jebkurā profesijā. Jauniešiem der apzināties arī to, ka nauda pati makā neieripo – tā jānopelna.

Katrai savs pienākums

Draudzenēm Annijai Zignerei un Megijai Gulbei ir 17 gadu, abas ir no Alsungas, taču mācās Liepājas Valsts tehnikumā. (..) Par nopelnīto viņas vēlas nopirkt apģērbu. Abas ir priecīgas, ka NVA portālā var sameklēt, kura darbavieta piesaista, kura ir tuvāk dzīvesvietai. Lai ietu pats un prasītu, jābūt lielai drosmei. Nākamvasar viņas domā meklēt darbu kādā Liepājas kafejnīcā vai arī atgriezties Sapņotavā. 

Šovasar atgriezušies

Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītāja Lolita Grīnvalde NVA programmu izmanto otro gadu un sauc to par fantastisku izdevību jauniešiem vasarā aizpildīt brīvo laiku, kā arī nopelnīt savu naudu. (..)

Biedrībai tā esot iespēja iesaistīt jauniešus, kuriem vecāki tur jau strādā, tā parādot viņu ikdienu un pašus vecākus veidojot par darba vadītājiem. Tāpēc atrast skolēnus bijis daudz vieglāk, jo tie uzrunāti caur vecākiem. Visi trīs pagājušās vasaras darbinieki ir atgriezušies.

L.Grīnvalde atzīst, ka, visticamāk, šis jauniešiem nebūs nākotnes darbs, turklāt tas nav tikai algas dēļ – tam jāpatīk, tas sirdī jāizjūt. Viņa pateicas NVA par lielisko sadarbību.

Annai Narmontai ir 17 gadu, un viņa mācās V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Pagājušajā vasarā mamma piedāvājusi strādāt Samariešu apvienībā par aprūpētāju. Viņa piekritusi uzreiz, jo zinājusi, ko mamma dara, un gribējusi izmēģināt. Šogad jau pieteikusies pati. Viņa pie senioriem brauc kopā ar mammu. Pirmajā reizē bijis uztraukums iet pie svešiem cilvēkiem viņu mājās un runāt. Redzējusi, ka viņu vēro un neuzticas, salīdzina ar mammu. Taču jauniete noskaņojusies nebaidīties un darīt – bijis gandarījums sevi pārvarēt. Kā aprūpētājai galvenie pienākumi ir uzkopt telpas, pievest ēdienu, kas tiek gatavots Latvijas Sarkanā Krusta telpās, sagādāt pārtiku, ar cilvēkiem aprunāties. Tie esot atšķirīgi: gan jauki un atsaucīgi, gan piesardzīgi un mazrunīgāki.

Nākotnē Annai esot doma par medicīnu (..). Astoņu stundu darbs lēnām parādot, kāda būs pieaugušo dzīve. Par nopelnīto viņa vēlas nopirkt jaunu datoru, kā arī izmantot naudu ikdienas tēriņiem.

Prasa precizitāti un patstāvību

Kad Kuldīgas vecajā slimnīcā atvērta Mākslas akadēmijas filiāle jeb tā sauktā Adatu fabrika un atklāta izstāde, lai iedzīvotāji var visu aplūkot, bija vajadzīgi darbinieki, kas nodrošinātu kārtību un tīrību, stāsta mākslinieku rezidences projektu vadītāja Juta Kasakovska.

Tādi paši pienākumi ir arī mākslas galerijā Pils ielā, tāpēc rezidence iesaistījusies NVA programmā. Pašlaik pieredze esot tikai pozitīva. Jutai šī ir pirmā pieredze ar jauniešiem. Darbs ir specifisks – prasa nevis fizisku piepūli, bet vairāk intelektuālu, jo jāpārzina plaša informācija par ēkas vēsturi, kuratoru sagatavotais materiāls par izstādi, jābūt komunikablam. Bijušas bažas, taču Juta esot patīkami pārsteigta – skolēni ir atbildīgi un patstāvīgi.

Elizabetei Babickai no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ir 17 gadu, Elīnai Leldei Tūbelei no V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas – 15. Elizabete iepriekšējā vasarā strādājusi viesnīcā Lība, šogad draugi ieteikuši darbu meklēt NVA. Mājaslapā ieraudzījusi iespēju strādāt mākslas izstādē un nodomājusi, ka tas ir perfekts variants. Meiteņu galvenie pienākumi ir parādīt apmeklētājiem telpas, paskaidrot, ka var izstaigāt gandrīz visu ēku, nevis aplūkot vienu zāli, tāpat jāmāk atbildēt uz jautājumiem, jāuzkopj telpas. (..)  Abas secina, ka te var apjaust, kā ir strādāt, jo tas atšķiras no skolas dzīves, un rodas saprašana, kā nopelnīt naudu. Esot labi to izmēģināt pirms tam, kad sākas pieaugušo dzīve, citādi iegūt darba pieredzi būtu pagrūti. 

Logo Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns"

14.06.2022

Z.Logina

Šovasar skolēniem darbavietu vasaras brīvdienās pietiek

 

(..) " Šogad finansējums ir lielāks, līdz ar to lielākas arī iespējas tikt pie kārotā darba un iespējas nopelnīt,” izvērtējot šīs vasaras situāciju, secina NVA Balvu filiāles vadītāja SANDRA KINDZULE. (..)

Bērnudārzā "Sienāzītis” vasaras brīvdienās darbu atradušas divas Megijas - Megija Kriviša un Megija Smirnova. Abas meitenes mācās Balvu Valsts ģimnāzijā. MEGIJA KRIVIŠA pabeigusi 11.klasi, viņa bērndārzā "Sienāzītis” skolēnu vasaras brīvdienās strādā jau otro gadu. Par savu dienaskārtību jauniete teic: "Atnākot uz darbiņu, mazie jau ir paēduši brokastis, mēs paspēlējamies, tad es palīdzu viņiem saģērbties, un mēs ejam ārā spēlēties, tad ēdam pusdienas, un bērni dodas pie miera. Palīdzu mazajiem ievērot higiēnas prasības un sevi sakopt. Līdz ar to mana darba diena arī beidzas.” Grupiņā, kur strādā Megija, bērnu skaits mainās, jo daži, iespējams, paliek mājās ar vecākajiem brāļiem un māsām, vecākiem ir atvaļinājumi. Megija atzīst, ka bērni viņai patīk jebkurā vecumā, jo ir mīlīgi un jauki, taču savu dzīvi saistīt ar pirmsskolas skolotāja profesiju viņa pagaidām neplāno.

MEGIJA SMIRNOVA šoruden mācīsies 11.klasē. Bērnudārzā vasaras brīvdienās viņa strādā jau trešo gadu, tādēļ auklītes darbs viņai pazīstams - palīdzēt organizēt grupas skolotājai un skolotājas palīdzei audzēkņu bērnudārzā pavadāmo laiku - atpūtu, ēdināšanu, palīdzēt sekot higiēnai utt. Lietderīgi pavadot brīvdienas algotā darbā, meitenēm izdodas arī nopelnīt sev naudiņu. Par tēriņiem pagaidām vēl netiek domāts. M.Smirnova teic, ka nopelnīto vēlas iekrāt. (..)

Logo Limbažu novada laikraksts "Auseklis"

21.06.2022

Ivita Rence

Darba sezona skolēniem jau sākusies

  (..) Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Cēsu filiāles Limbažu Klientu apkalpošanas centra vadošā nodarbinātības organizatore Baiba Boldāne-Platace informēja, ka šogad vasaras nodarbinātībai pieteikušies 18 darba devēji un nodrošināts būs 170 darbavietu. (..) Nodarbinātības organizatore norāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, reģistrēto pieteikumu skaits ir samazinājies, šogad nodarbinātības pasākumam reģistrējušies 147 skolēni. Visvairāk darbavietu piedāvā Limbažu novada pašvaldība, vasaras mēnešos nodarbinot 74 bērnus. SIA Madara 93 strādāt varēs 21 vasaras darbu veicējs, bet Staiceles futbola centrā nodarbinātības pasākumiem atvēlētas deviņas darbavietas. Pārējie darba devēji plāno nodarbināt 1–5 skolēnus. Lielākā daļa darbavietu ir tirdzniecībā, ēdināšanā un teritoriju sakopšanā – skolēniem iespējams strādāt par pārdevēja palīgiem, preču izvietotājiem, klientu apkalpošanā ēdināšanas jomā, ir arī sekretāra-lietveža un pārdevēja-kasiera darbs. (..)

Alojiete Elīna Krūmiņa par savu darbavietu jau otro vasaru izvēlējusies kebabnīcu KasTe, kur viņa pavadīs gan jūniju, gan jūliju. “Esmu mēģinājusi pastrādāt arī citās vietās, bet sapratu, ka monotons darbs man nav īsti piemērots. Patīk strādāt ar cilvēkiem un pašai šķiet, ka darba vienkāršākā daļa ir apkalpot un sagaidīt klientus ar smaidu,” par pieredzi kebabnīcā stāsta Elīna. Strādājot, viņa iemācījusies būt disciplinēta un precīza, kas no sākuma neesot bijis tik viegli. (..) Ieraugot kebabnīcas sludinājumu sociālajā vietnē Facebook, meitene bija pārliecināta, ka jāizmanto iespēja un jāpamēģina.

“Sazinājos, aizsūtīju CV, atbraucu uz pārrunām un nākamajā mēnesī jau sāku strādāt. Kolēģi man ir ļoti jauki un jau pirmajās dienās ātri iejutos kolektīvā un jaunajā vietā. Iegūtā pieredze man palīdzējusi saprast, ka nākotnē noteikti gribētu strādāt ar cilvēkiem,” stāsta Elīna. Vasaras beigās viņa plāno atpūsties un nopelnītā naudiņa noderēs ilgi gaidītajam ceļojumam uz Malagu, Spāniju.

Par iespēju nodarbināt jauniešus vasarā atzinīgi izteicās kebabnīcas īpašniece Agnese Dubrovska, kurai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar NVA speciālisti Vandu Purmali. “Pirmajā gadā bērnu bija diezgan daudz un saprast visas nianses nemaz nebija tik viegli. Tāpēc ir labi, ka NVA varam saņemt visu nepieciešamo atbalstu. Tagad mums ir iestrādes un darbs ar dokumentiem vairs neliekas tik sarežģīts. Iesaku arī citiem uzņēmējiem iesaistīties vasaras nodarbinātības pasākumā. Plašāk skatoties, tas ir ieguldījums jauniešu nākotnē,”  teic A. Dubrovska. Ar prieku viņa atceras savu pirmo darba pieredzi Elmāra Taņņa restorānā Čarlstons, kur strādājusi brīnišķīgā komandā. Tur arī pati sapratusi, ko nozīmē darīt darbu ar prieku. “Ar skolēniem ir tā, ka visi ļoti grib strādāt, bet tā patika beidzas brīdī, kad reāli kaut kas jāsāk darīt. Tagad ir izkristalizējušies paši labākie – meitenes, kuras pie mums atgriezās arī šogad. Tas priecē, jo esam sastrādājušies un varam darboties kā viena komanda. Jāatzīst, ka skolēni ienes jaunas vēsmas un palīdz attīstīties arī mums kā uzņēmumam,”  stāsta kebabnīcas īpašniece. Viņai ir svarīgi, lai skolēni iegūst ne tikai prasmes, bet turpmākajā dzīvē līdzi paņem pozitīvo komandas darba pieredzi.

Nodarbinātības pasākumu vairākus gadus atbalsta veikals Maxima, Salacgrīvā, kurā jau otro vasaru darbojas Annija Migliņa. “Strādāšu jūnijā un jūlijā, bet augustā atpūtīšos. Darbdiena man sākas astoņos no rīta, bet četros pēcpusdienā jau dodos mājās. Protams, ir arī pusdienlaiks un brīdis atpūtai. Mans uzdevums ir kārtot veikala plauktus – rūpniecības un ķīmijas preces, kā arī kosmētiku. Ja nepieciešams, palīdzu arī ar citiem darbiņiem,” stāsta Annija. (..) “Veikalā strādājot, esmu sapratusi, ka man patīk darbs ar cilvēkiem. Jāatzīst, ka vairāk jāpiestrādā pie krievu valodas. Ir klienti, kuri latviski nesaprot, un tad jūtu, ka manas valodu zināšanas nav pietiekamas. Reizēm gadās izmantot arī angļu valodu, kas man padodas labāk,” atklāj Annija. (..)

Savukārt veikala Maxima darbiniece Pārsla Amoliņa atzīst, ka skolēnu nodarbinātība ir liels atbalsts. Bērni esot apķērīgi, izveicīgi, viņi ātri mācās. Tā kā vasaras mēnešos palielinās klientu skaits, preču piegādes apjomi un sākas atvaļinājumu laiks, papildu darbinieki ļoti noder un pavisam noteikti atvieglo darbu veikalā.

Logo laikraksts «Bauskas Dzīve»

05.07.2022

Airika Balode

Darba plusi – peļņa un pieredze

 

(..) Šogad pasākumam «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs» Bauskas novadā pieteikušies 23 darba devēji, piedāvājot 268 darba vietas, kas ir par 65 darba vietām vairāk nekā 2021. gada vasarā. Līdz 29. jūnijam darbam pieteikušies 394 skolēni, «Bauskas Dzīvi» informē Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiāles nodarbinātības organizatore Diāna Dēliņa. (..)

«Pirmoreiz pasākumam pieteicos pirms vairākiem gadiem, ja nemaldos, kāds draugs vai paziņa iepazīstināja ar šo projektu,» atceras Henrijs Obolevičs. Puisis šogad beidza mācības Bauskas Valsts ģimnāzijā un pēc vasaras plāno studēt Rīgā. Viņš atzīst, ka vasaras nodarbinātībai ir pieteicies jau ceturto gadu. «Pateicoties šim projektam, katru vasaru varu nopelnīt savām vēlmēm, samazinot vecāku izdevumus. Šo gadu laikā esmu ieguvis arī praktiskas iemaņas, kas noderēs nākotnē,» atzīst Henrijs, «visas vasaras esmu strādājis pašvaldības uzņēmumā «Vides serviss», kur mani pienākumi ir durvju un soliņu krāsošana pie daudzdzīvokļu namiem, logu mazgāšana kāpņu telpās, kokmateriālu sagatavošana, kā arī dažādi uzkopšanas darbi.» Henrijs uzskata, ka šāds pasākums ir svarīgs un noderīgs ikvienam jaunietim, jo tas dod iespēju nopelnīt un iegūt jaunas prasmes. «Kādam šī pieredze, iespējams, ietekmēs arī profesijas izvēli,» domā puisis.

«Mani draugi strādāja šajā projektā, tāpēc izlēmu arī pamēģināt, jo man nepatīk visu vasaru nosēdēt mājās vai pie jūras, es labāk daru kaut ko lietderīgu,» pastāsta Markuss Jākobsons, kurš šogad absolvēja 12. klasi Bauskas Valsts ģimnāzijā. Puisis stāsta, ka piesakās pasākumam katru gadu, un šis jau ir ceturtais un pēdējais gads, piedaloties nodarbinātības pasākumā, jo rudenī uzsāks datorzinātņu studijas Latvijas Universitātē.

«Strādājot iepazīstu dažādas profesijas, iemācos labot, krāsot, taisīt dažādas lietas, piemēram, soliņus, galvenokārt iegūstu jaunu pieredzi,» stāsta Markuss, «šogad strādāju «Vides servisā» namu pārvaldes nodaļā. Visus pienākumus nevarēšu nosaukt, bet galvenokārt krāsoju durvis, soliņus un citas konstrukcijas, kā arī beicēju dēļus, raku bedres, pienesu instrumentus, nesu maisus, bruģi, mazgāju logus un darīju vēl daudz ko citu.» Markuss uzskata, ka šāds pasākums ir nepieciešams jauniešiem, lai viņi iepazītu dažādas profesijas, kā arī saprastu, cik smags ir fizisks darbs, ko citi dara visu savu dzīvi. Un arī lai saprastu, cik grūti ir nopelnīt naudu un cik grūti ir pēc tam izdzīvot ar minimālo algu.

Logo  laikraksts "Saldus Zeme"

21.07.2022

Līga Šaule

Treniņnometne darba tirgum

(..)

Saldus novadā 11 uzņēmēji nodrošina 50 darbavietu. (..)

SIA SVA jau daudzus gadus piedalās programmā, šogad uzņēmumā nodarbinās deviņus jauniešus. Tik daudz darba vietu Saldus novadā piedāvā vēl tikai viens uzņēmums — SIA Tirdzniecības nams Kurši. “Vasarā, kad veikalā un kafejnīcā ir lielāks cilvēku pieplūdums, svarīgi, lai ir papildu darbarokas, kas paveic mazos, bet svarīgos pienākumus— kārto plauktus, pārbauda preču derīguma termiņus. Pieredze ar jauniešiem dažāda — ir tādi, kas pie mums strādā vairākas vasaras, ir tādi, kas nomoka mēnesi un pasaka, ka nekad tādu darbu vairs nedarīs. Domāju, ka motivācija zemāka tiem skolēniem, kurus darbam pieteikuši vecāki. Mani novērojumi rāda, ka nozīme arī vecumam, jo vairāk gadu, jo atbildības līmenis augstāks. Pirmās dienas paiet, vērojot skolēnu, lai sapratu, kādus darbus var viņam uzticēt. Ieinteresēti bērni ātri aptver, un es saprotu, ka viņiem nav jāstaigā pakaļ un ar pirkstu jābaksta. Tomēr gadās arī tādi, kas dienas vidū paziņo, ka jādodas savās darīšanās, vai arī laiku vada telefonā. Šovasar pirmo reizi pieņēmām jauniešus darbam kafejnīcā, tās vadītāja par jūnijā strādājošiem atsaucās labi,” uzņēmēja skatu punktu iezīmē SIA SVA pārstāve Inta Gauše.

(..)

Laikraksts “Zemgale”

14.06.2022  

Skolēni brīvo laiku vasarā pavada lietderīgi – strādājot

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru arī šovasar brīvlaikā no 1. jūnija līdz 31. augustam skolēniem piedāvā valsts līdzfinansētās darba vietas, sniedzot iespēju iegūt jaunas prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Šovasar pašvaldība piedāvā 190 darba vietas skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. (..)

“Pirms trim gadiem Leģendu naktī es pietiecos dekorēt Lielplatones muižas bēniņus, tad arī iepazinos ar tūrisma informācijas punkta vadītāju Ingūnu Pranku. Viņa saskatīja, ka man patīk strādāt, kaut ko organizēt, un šī jau ir trešā vasara, kad darbojos šeit. Domāju, tā ir lieliska iespēja,” stāsta Agnese.

Viņas darba laiks ir atkarīgs no ekskursiju norises, bet meiteni tas ļoti apmierina, jo pati dzīvo netālu. Galvenie pienākumi ir vadīt ekskursijas, palīdzēt pasākumu rīkošanā, veidot afišas.

“Piemēram, šogad vasaras saulgriežos tiks organizēts laivu brauciens, pašlaik strādājam pie tā.” Lielākais izaicinājums Agnesei ir spēja adaptēties dažādām ekskursantu grupām: “Cilvēki ir ļoti atšķirīgi, ar katru grupu ir jāstrādā nedaudz citādi. Reizēm cilvēki ir ļoti intraverti, un ir jācenšas mazliet vairāk, lai sajustu, ka viņi ir patiesi ieinteresēti.” Agnese rudenī sāks studēt Vācijā par mehānikas inženieri un nopelnīto naudu ieguldīs mēbeļu iegādei jaunajai mājvietai.

Aivita Grigaļūna mācās par grāmatvedi, bet pašlaik strādā Abgunstes muižā par istabeni, savu motivāciju skaidrojot tā: “Vēlējos nopelnīt pati savu naudu, vērtīgi pavadīt brīvo laiku vasarā un sakrāt ceļojumam, jo došos uz Rumāniju – kopā ar brāli kāpt kalnos.” Aivita ir ļoti apmierināta ar vasaras darba vietu: “Nekad iepriekš nebiju bijusi Abgunstes muižā. Esmu ļoti priecīga, jo ir draudzīgs kolektīvs, šeit strādā arī citi jaunieši, visi ir atsaucīgi un izpalīdzīgi.

Ļoti skaista vieta un ļoti jauki priekšnieki – Asnāte un Jānis.

Grūtākais ir paspēt visu izdarīt laikā, jo trijos jau ierodas viesi, visam ir jābūt sagatavotam – gultām saklātām un spoguļiem nomazgātiem!” Abgunstes muižas saimniece Asnāte Avotniece skolēnus uz vasaras periodu darbā aicina jau ceturto gadu. “Mūsu darba specifika ir izteikti sezonāla, pasākumi, kāzas visvairāk notiek vasarā. Mums vajadzīgi papildu darbinieki, savukārt skolēniem ir brīvlaiks, – tas sanāk abpusēji izdevīgs darījums,” skaidro A.Avotniece.

Staļģenes vidusskolas 8. klases skolniece Darja Vilmane izvēlējās strādāt sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Staļģene”, jo tas atrodas netālu no viņas mājām. Salīgstot darbu no 1. līdz 30. jūnijam, iemesls ir pavisam praktisks: “Vēlējos uzzināt, kā tiek pelnīta nauda,” atklāj Darja. Darba laiks meitenei ir no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 8 līdz 15.30, viņas pienākumos ietilpst sakopt telpas un teritoriju, nodrošināt kārtību, asistēt pasākumu organizēšanā un rīkot radošas aktivitātes centra klientiem. Darja savu darba pieredzi vērtē pozitīvi, bet nedaudz satraucas par laikapstākļiem: “Domāju, ka grūtākais varētu būt veikt smagus darbus ārā karstā laikā.” Meitenei jau izveidojies labs kontakts ar centra kolēģiem, kas ir būtiski, lai darbā justos jauki. Vasarā nopelnīto Darja tērēs, lai iegādātos sev vajadzīgu lietu, bet pašlaik vēlas to paturēt noslēpumā.